David BOREK, moderátor
--------------------
Důležitý víkend pro Evropskou unii. O to nejen v otázkách transatlantických vztahů nebo situace na Blízkém
východě a Ukrajině. Na konferenci v Mnichově Londýn znovu zopakoval, že i po brexitu chce s Unií těsně
spolupracovat. Důkazem má být nová dohoda v oblasti bezpečnosti. Britská premiérka Mayová počítá s tím, že
spolupráce by se mohla navázat už příští rok. Projekt zaměřený na boj s kyberútoky, terorismem nebo pašeráky
Brusel vítá. Jean-Claude Juncker ale žádá, aby se z dohody nedělala podmínka dalších jednání o brexitu.
Plné znění zprávy 56
© 2018 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz
Zároveň chce, aby se v Unii do budoucna v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky nerozhodovalo
jednomyslně, ale váženou většinou.
Theresa MAYOVÁ, premiérka Velké Británie /18. 2. 2018/
--------------------
Jedním příkladem je operace Triage, kde britská policie široce spolupracovala s Europolem a Českou
republikou na rozbití gangu otrokářů a pašeráků lidí.
Jean-Claude JUNCKER, předseda Evropské komise /18. 2. 2018/
--------------------
Nemůžete míchat tuto otázku s jinými, které se v kontextu brexitu vynoří.
David BOREK, moderátor
--------------------
Naším hostem je teď předseda výboru pro evropské otázky Poslanecké sněmovny a místopředseda KDU-ČSL
Ondřej Benešík. Zdravím vás.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Dobrý večer z Karolinky.
David BOREK, moderátor
--------------------
Pane Benešíku, já s dovolením nechám stranou společný boj Británie a Evropské unie proti kyberútokům,
protože to je, s prominutím věc, která není nic proti ničemu, respektive není tam zásadní spor o to, jestli to dělat,
nebo ne. Můžete okomentovat ta slova Jeana-Clauda Junckera, protože tedy to, že by nebylo jednomyslné
hlasování v zahraničních a bezpečnostních otázkách v Evropské unii. to předpokládám, že je skoro kvantový
posun směrem k federaci, je to tak?
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Já bych s váma souhlasil. Myslím si, že Jean-Claude Juncker postupuje poměrně mílovými kroky ve svých
úvahách o evropské integraci. Já se k tomuto rozhodně nekloním. Je to názor Jeana-Clauda Junckera. Myslím
si, že dalším předsedou Evropské komise bude někdo jiný a já věřím tomu, že bude mít k evropské integraci
trošku zdrženlivější přístup, než má Jean-Claude Juncker, který ho má velmi překotný, a myslím si, že zejména
u nových členských států tak jeho přístup nevyvolává úplné sympatie, ani ne u mě.
David BOREK, moderátor
--------------------
No a plus je tady ještě výrok z podobného ranku, ale ne úplně podobného, opět z té konference. Sigmar
Gabriel, německý spolkový ministr zahraničí, ten řekl, že Němci si nejsou jistí při pohledu přes Atlantik, jestli
ještě poznávají "svoji Ameriku" a zároveň řekl, že nikdo nesmí rozdělovat Evropskou unii, včetně Spojených
států. Co to znamená?
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Já si myslím, že Německo se tak trochu v transatlantické vazbě hledá. Samozřejmě myslím si, že v Německu
nebylo úplně kvitováno s povděkem, že novým americkým prezidentem se stal Donald Trump. Donald Trump
taky, taky, a to říkám upřímně, někdy rychleji mluví, než myslí a myslím si, že to působí značné problémy. Ale já
věřím tomu, že tato vazba, která, na které stojíi bezpečnost Evropy a dlouholeté nefalšované přátelství právě
mezi Evropou, demokratickou Evropou a Spojenými státy trvá a trvat bude a že to je jen takový možná postesk,
který byl vysloven. Možná z mého pohledu nemusel být vysloven tak nahlas a takovým tónem, ale on za to do
značné míry taktéž může postoj k mnoha věcem Donalda Trumpa, ale nerad bych, aby se evropští politici
uchylovali k takovým výrokům, byť Donald Trump, jak jsem říkal, někdy rychleji mluví, než myslí.
David BOREK, moderátor
--------------------
V obou těch případech, tedy Jean-Claude Juncker i Sigmar Gabriel, to nejsou žádní, s prominutím, nonameové,
to jsou prostě výrazné postavy evropském, ať už té národní, tak té unijní politiky. Ve světle těchto výrobků jeden
Plné znění zprávy 57
© 2018 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz
z nich výrazným způsobem mění představu o fungování a vůbec státoprávním uspořádání Evropské unie, ten
druhý víceméně zpochybňuje konstantu jménem euroatlantická vazba. Ve světle tohoto KDU-ČSL nebo vy
osobně vidíte trochu jinak tu dnes velice hojně zmiňovanou myšlenku nějakého referenda, ať už by to bylo
referendum o vystoupení z Evropské unie, nebo prostě referendum, které by potvrdilo, že Češi chtějí nebo
nechtějí nějakou jinou, užší nebo prostě jinou Evropskou unii.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Já si myslím, že Evropská unie si zaslouží, zaslouží určitou reformu, ale já bych slova těchto dvou pánů
nepřeceňoval. Jean-Claude Juncker je končící předseda Evropské komise. Jsou to jeho názory a tyto názory
prostě neprosadí. Možná je prosadí někdo jiný. Já věřím tomu, že je neprosadí.
David BOREK, moderátor
--------------------
Jenom mě opravte, pane Benešíku, opravte mě. Platí, platí, že pan Juncker pochází z frakce Evropské lidové
strany, do které patří i KDU, je to tak?
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Ano, je to tak a já se přiznám, že Jeanu-Claudovi velmi často nerozumím a KDU-ČSL mu velmi často také
oponuje. A co se týče pana, pana Gabriela, tak pan Gabriel je německý politik. To je politik jedné členské země,
byť ta země je co do lidnatosti největší, ale já bych jejich slova nepřeceňoval. Jejich vliv je limitovaný a pokud
mám správné informace, tak tyto názory, názory narážejí napříč Evropskou unií. Já vím, že je to mediálně
vděčné, že se o tom mluví, že o tom novináři rádi píší, ale rozhodně bych jejich slova nepřeceňoval a myslím si,
že tito pánové v minulosti, a nejenom oni, měli celou řadu výroků, které zvířily vody, ale nakonec se ukázalo, že
skutečně pouze a jenom zvířily vody, ale skutek utekl.
David BOREK, moderátor
--------------------
Tak je tam něco z té konference, co byste naopak považoval za věc, která podle vás není nijak přifouknutá a je
podstatná nebo myslím téma nebo region světový, kterému se tam také věnovali státníci, a který alespoň v
něčem přinesl na té konferenci zajímavé, pozoruhodné výroky a podobně.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
No, já si myslím, že je to Blízký východ a je to určitě konkrétně Írán a Írán versus Izrael. Tady jsem na stejné
notě s Izraelem, který považuje možná ne úplně na stejné notě, ale izraelský premiér nazývá Írán jedno z
největších nebezpečí pro světový mír. Tady si myslím, že bych docela, docela souhlasil.
David BOREK, moderátor
--------------------
A přetaví se to třeba i v to, že až bude paní Mogheriniová zase někde třeba jednat o Íránu, tak bude muset brát
v potaz, že česká pozice je taková nebo je to věc, kterou si tady můžeme říkat v Česku, ale v podstatě na tu
celoevropskou pozici, na tu unijní, na tu diplomacii, kterou paní Mogheriniová reprezentuje, to vliv nemá.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Samozřejmě má protože vy jste na začátku vzpomínal to, že záležitosti ohledně bezpečnosti a zahraničních věcí
se rozhodují jednomyslně a právě to je ten důvod, proč já jsem vyjádřil tu svoji skepsi k tomu, že by to mělo být
většinově. Dlouhodobý názor České republiky je takový nebo respektive politika vůči Izraeli se liší od celé řady
členských států Evropské unii, unie a já věřím tomu, že je naprosto správná. Takže bude záležet na vládě
České republiky, jaká bude vláda České republiky, jestli tuto linii udržíme. Já věřím, že ji udržíme a že téměř
jakákoliv vláda České republiky bude schopná tuto linii udržet, to znamená linii, která je velmi pragmatická, a
která nazývá věci pravými jmény.
David BOREK, moderátor

Časově jsem opět trochu přetekl, ale já vám ještě ..., já docela bych rád od vás slyšel, možná ideálně 20 sekund
odpověď, je to jenom můj dojem, že Rusko a Ukrajina, ta velká východoevropská krize teď zmizela z té velké
globální diplomacie?
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Není to jenom váš dojem, určitě zmizela. Já jsem měl na tady to téma celou řadu rozhovorů a myslím si, že
tento konflikt, který už se stává do určité míry zamrzlým konfliktem a to je právě ten druh konfliktu, který Vladimir
Putin chce, by se měl opět dostat na světlo boží a že by světová diplomacie toto měla řešit. Ano, souhlasím s
vámi, je velká škoda, že toto zmizelo ze světla reflektorů.
David BOREK, moderátor
--------------------
Ondřej Benešík z KDU-ČSL. Děkujeme. Na shledanou.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Děkuji. Na shledanou. Hezký večer.