20.9.2017 11:34    ČRo Plus    Zpráva

 

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3922339    

       

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Bezplatné předškolní vzdělávání, zavedení novomanželských půjček, zvýšení rodičovského příspěvku nebo výstavba startovacích bytů pro rodiny s dětmi. I takové návrhy jsou obsaženy v koncepci rodinné politiky, kterou schválila vláda. Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD je to kvalitní základ pro další diskusi. Lidovečtí ministři ale koncepci nejen nepodpořili, ale dokonce se od ní velmi zřetelně distancovali. Proč? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. A naším hostem po linkách ze zlínského studia je místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík. Dobrý den.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Dobrý den.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Váš předseda, vicepremiér Pavel Bělobrádek řekl, že koncepce přijatá, tedy přes odpor vaší strany, je v rozporu s koaliční smlouvou. V čem?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Tak v první řadě bych chtěl říct, že ty pozitivní věci, které jste ve svém prvním vstupu jmenoval, KDU-ČSL podporuje a má je ve svém programu. To není jádro problému. Ten problém je v tom, že ta rodi... nebo takzvaná koncepce rodinné politiky se vlastně nezabývá většinou společnosti. V České republice 76 procent lidí žije v rodině a z toho, z těch 76 procent 88 procent ta rodina je postavena na manželství. A ta koncepce tak nějak opomíjí to, že manželství, rodina, jestli je teda v manželství nebo mimo manželství, zejména ta manželská rodina je stabilizující prvek ve společnosti. To, že se lidé rozvádějí, že mají různé partnerské problémy, je pravda. Ale oni se o to snaží. Drtivá většina se o to snaží a touží po tom. A koneckonců i Ústavní soud svým verdiktem a naše občanské právo definuje rodinu jako otec, matka, dítě. To je první věc, která nám vadí, a sice že ta koncepce vlastně není ani tak o rodině, jak je definována zákonem, ale je to jakási koncepce všech možných soužití, které tady jsou, a nikdo nezpochybňuje, že nejsou. Dále tam například není vůbec žádná zmínka o tom, že rodina vychovává děti. Rodina prostě vychovává děti, rodiče se o to snaží, dělají to a ta koncepce vůbec toto úplně pomíjí. A co si budeme povídat. Výchova dětí je základní úkol rodiny. No, a potom vlastně v té koncepci, a to je velká slabina koncepce z definice, je to, že ta koncepce vlastně neobsahuje žádná očekávání k rodině. Co chce stát od rodiny. A víceméně spíš z rodiny dělá sociální případ. Rodina není sociální případ. Rodina se často dostává do sociálně složitých situací, to je pravda. Ale rodina z definice není sociální případ. No, a potom je tam celá řada, toto byly, řekněme, takové ty hodnotové záležitosti, které nám vadí. A potom je tam celá řada, celá řada ekonomických záležitostí, která nám vadí, jako například v podstatě konec bonusů, daňových bonusů na děti a podobně.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Omlouvám, omlouvám se, pane poslanče, že vám teďka skáču do řeči, ale my si to ještě konkrétněji probereme na nějakých i detailních příkladech. Ale co se týká toho vašeho základního tedy odporu vůči této koncepci, tak jestli jsem to správně pochopil, tak vám tam vadí, že tam chybí to, že by ta koncepce přímo deklarovala, že rodina je manželství, svazek muže a ženy, nebo jak to je?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, to je deklarováno. To prostě ať se nám to líbí, nebo nelíbí, to tak je. To je definováno v občanském právo, a to je definováno taky verdiktem Ústavního soudu. To snad nikdo nezpochybní. A právě nás...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

No, a proč, v čem, v čem je ten problém v souvislosti s tou koncepcí, když to nikdo nezpochybňuje?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, ten problém... Ano, ten problém je v tom, že ta koncepce se vůbec neptá, co ta rodina potřebuje, co chce, jak by se stát k nim měl chovat, jaké má od ní očekávání, a víceméně tu rodinu, o které já teď mluvím, bere jako sociální případ. Ta koncepce popisuje sociálně těžké situace a co s nimi budeme do budoucna dělat. Toto má řešit sociální politika, nikoliv rodinná politika. Rodinná politika má být o tom, jak máme podpořit rodiny jako pořád ještě statisticky nejčetnější typ soužití a jako největší stabilizátor společnosti. O tom to je. A KDU-ČSL se nevyhýbá diskusi o tom, jak podpořit lidé, kteří neměli to štěstí, že nežijí v rodině nebo ji nechtějí.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale nemá to být součást rodinné politiky...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ale to je, ale to není součást rodinné politiky, to je součást sociální politiky. A my si pleteme pojmy s dojmy. A já bych se, to, co jste říkal na začátku, bych se velmi chtěl ohradit kvůli takovým těm, proti takovým těm mediálním výstupům některých politiků, kteří říkají, no, lidovci nechtějí podpořit startovací bydlení, lidovci nechtějí podpořit rodiny v tom či onom opatření. Ne, my toto všecko máme v programu. Nám, nám prostě jenom vadí ty věci, o kterých říkám, o kterých jsem teď mluvil, a také nám samozřejmě vadí spousta konkrétních věcí, které zasahují do ekonomiky rodin, jako je například jaksi, jak se už nepočítá s dalším zvyšováním slev na děti například. Dále, dále chce omezit nebo dokonce zrušit slevy na manželku nebo na manžela. Vůbec nepočítá s tím, že by se znovu obnovily, obnovilo společné zdanění manželů. Vždyť drtivá většina lidí si toto přeje. A já znovu opakuji, pokud 76 procent lidí žije v partnerství muž, žena, děti, z těchto 76 procent 88 procent žije v manželství, tak já se ptám, proč se tato politika, která toto všecko opomíjí, jmenuje rodinná politika, a ignoruje většinu společnosti, kteří se snaží svým životem o stabilizaci společnosti...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ano, to už jste říkal, ale mě zajímá...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

...a jmenuje se koncepce, koncepce všech možných soužití, a to je naše největší výhrada.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Mě zajímá, co... Mě zajímá, co v té navrhované koncepci nebo tedy už vládou schválené může ohrožovat institut rodiny, protože to také zaznělo z úst představitelů vaší strany. Co by na té koncepci mohlo být tak nebezpečného, aby to ohrožovalo institut rodiny?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, už jenom ten samotný fakt, že ta rodina tam, tak jak je popsána v občanském zákoníku ve verdiktu Ústavního soudu a jak to asi většina lidí cítí, to znamená muž, žena, děti, tam v podstatě není takto popsána, moc se s ní, moc se s ní nepočítá.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A to je ohrožení?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, já si myslím, já si myslím, že to je ohrožení, protože vlastně my tím pádem říkáme těm lidem, tomu drtivému množství lidí v České republice, kteří se snaží o toto soužití s větším či menším úspěchem, a toto soužití je statisticky, statisticky největším stabilizátorem společnosti, tak jim říká jako, my s váma už nějak jako takhle nepočítáme, v podstatě po textově je tento druh, tato rodina považována v podstatě za nemoderní instituci překonanou údajně objektivními trendy.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A to v té /nesrozumitelné/ založené koncepci nebo to tam jenom chcete vidět?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To je, ano, to je, to je v ... A úplná rodina založená na manželství fakticky není koncepcí považována za kladnou hodnotu. Takto to z té koncepce vyčtete. Takto to z té koncepce vyčtete. Prostě je to jakýsi...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A myslíte, že to každý z toho tak vyčte nebo jenom vy, protože to tam chcete vidět.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ne, my to tam, já si myslím, že každý, kdo to přečte, tak to tam uvidí, a já vám mohu říct, že my jsme tento materiál velmi dlouho konzultovali nejenom na stranické úrovni, ale i s nejrůznějšími odborníky, a ty to tam vidí také. Takže prostě podle našeho názoru to musí každý rozumný člověk takto cítit, vidět a číst. A potom jsou tam, říkám, ty praktické věci, což je například...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Takže promiňte, kdo to tam nevidí a nečte, tak není rozumný člověk?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To nechám, to jste řekl vy, to jsem neřekl já.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ne, to jste, ne, vy jste říkal, že každý rozumný člověk to tam musí vidět, takže se ptám, jestli z toho tedy vyplývá, že když to tam někdo nevidí, tak podle vás tedy není rozumný člověk.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To říkáte vy. Já jsem, já jsem to řekl pozitivně, nikoliv negativně. A já bych se nenechal vmanévrovat do tady té argumentace. Ale znovu opakuji. Je tam spousta věcí, které nám vadí i, řekněme, v podpoře, podpoře takové té praktické, kdy už se nepočítá například s dalším navyšováním slev na děti, nepočítá se nebo chce se omezit sleva na manžela, na manželku, nepočítá se se společným zdaněním manželů. A víceméně se jedná o přesun prostředků ve prospěch sociálních dávek. V té praktické rovině KDU-ČSL chce vždy na prvním místě podpořit pracující rodiče, aby jim zůstávalo v kapsách, v peněženkách více peněz pro své děti a ne jim ty peníze vzít a potom je milosrdně přerozdělit. To není náš koncept. A pokud se, pokud se často říká, hanlivě říká a nepravdivě říká, že lidovci, křesťanští demokraté jsou socialisti, sociální demokraté, kteří chodí do kostela, tak já si myslím, že na tomto sporu je evidentní, že to není pravda, že je to mýtus a že je to velmi zavádějící.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Naším dnešním hostem je místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík. Pane poslanče, prosím ještě k tomu, jaká rodina, jaký typ rodiny podle vás tedy zaslouží podporu?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Rodina je definovaná zákonem. Je to muž, žena, děti. To je, to je rodina. Ostatní typy svazků jsou...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Hraje tam, hraje tam...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

...je soužití, je soužití.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Hraje tam nějakou roli, jestli ten pár je sezdaný?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Jako v našem případě. My to bereme jako realitu, že celá řada párů nejsou sezdáni a my je počítáme za rodinu. To, to je prostě, jako taková je definice. Ale znovu opakuji, z těch, z těch, z těch lidí, kteří žijí v rodinách, jestli jsou sezdané nebo ne, tak drtivá většina je, jsou sezdáni. A samozřejmě...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ano, ale já myslím z hlediska té podpory, pokud tedy hovoříme o tom, jestli si někdo zaslouží, nebo nezaslouží státní podporu, tak vy to neberete jako kritérium, jestli ten pár je sezdaný, nebo ano?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Tam, tam se jedná o to, že samozřejmě manželství, pokud na to má ten pár papír, tak je to jakýsi právní akt institut, a samozřejmě potom, pokud máte novomanželskou půjčku, pokud máte společné zdanění manželů, tak je evidentní, že jaksi ten pár, který, který je sezdaný, tak jaksi je tímto pádem odměněný za to, že je sezdaný a že je v podstatě stabilnější. Ale nikdo nebrání, nikdo nechce nikomu určovat, jestli má žít, nebo nemá žít v jakém svazku, jestli má být sezdaný, nebo ne, to rozhodně není naším cílem. To je věc každého a je to svobodné rozhodnutí svobodných lidí, kteří mají svůj rozum a své preference.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Je podle vás principiálně špatně, když by stát podporoval nějaké jiné typy soužití než tak, jak jste to tedy definoval to manželství, svazek muže a ženy.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Teď máte, můžete to konkretizovat trošku? Podporoval jak?

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Nějakým způsobem třeba v podobě startovacích bytů nebo nějakých půjček nebo nějakých úlev a podobně. Hraje to roli ve vašich očích nebo ne?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, ono to hraje právě roli v tom, že v podstatě manželství jako takové, pokud je uzavřené, tak je to právní vztah, a ty lidé prostě, i pokud se chtějí rozvést, například rozejít, tak si dělí majetek, dělí si péči o děti a tak dál, vypořádávají se. A pokud vy chcete někoho zvýhodnit nebo respektive podpořit, no, tak pak vy musíte jako pracovat s právem a s nějakým právním vztahem. A já si myslím, že právě u těch volných svazků je to v tomto případě, v tomto případě velmi, velmi složité. Ale co se stává v České republice a nejenom v České republice, tak jsou, tak jsou vlastně účelově nesezdané, nesezdané páry. V podstatě to nelze nějakým způsobem vystopovat, dokázat. My to ani v podstatě dělat nechceme. Ale dneska pro spoustu lidí, kteří žijí spolu, mají spolu dětí, žijí jako rodina, tak je pro ně samozřejmě výhodnější, finančně výhodnější, když deklarují, že to tak není, nejsou sezdáni. A naším úkolem je, aby rodina, respektive rodina, která stojí na manželství, minimálně nebyla perzekuována, minimálně na tom nebyla hůře proto, že je sezdána, než pro rodinu, která na manželství nestojí. Takže nám se spíš jedná o tom, abychom odmazali tuto diskriminaci nebo možnou diskriminaci sezdaných rodin před těmi nesezdanými rodinami. Ale znovu...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A poslední, poslední otá...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ale znovu opakuji.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ano.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

My to nikomu, my nikomu nechceme vnucovat náš názor. My to vidíme jako, to je prostě nejenom sociologické, sociální a společenské téma, ale také ekonomické. Prostě uvědomme si to.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A poslední otázka k tomu tématu, co vlastně tedy ve vašem pohledu je a není rodina svazek dvou mužů nebo svazek dvou žen, které třeba vychovávají nějaké děti, podle vás tedy, zaslouží nebo nezaslouží stejnou podporu jako to manželství, kteréhož to základem je svazek muže a ženy.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Toto není rodina. To je soužití. Prostě z definice je to soužití. A já bych byl rád, abysme si to nepletli. My nikomu...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

No, na to se ptám právě. To podle vás tedy není rodina a...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ale tam se jedná, tam se jedná zejména o podporu těch dětí. Každé dítě si zaslouží stejnou podporu. Jenom ty děti, které mají to štěstí, že žijí třeba v úplném, klasické rodině, která je třeba sezdána, tak ten nástroj pro jejich podporu bude jiný, například prostřednictvím toho, že se podpoří slevy na dani u jejich rodičů nebo že se jim, že se jim zavede společné zdanění manželů, protože samozřejmě u nich to možné je a je to proveditelné a už to tady fungovalo. No, a potom prostě děti, které žijí v neúplné rodině, s matkou samoživitelkou, nebo prostě v nějakém jiném soužití, kde toto možné není, tak můžou být podpořeny jinak. A my se nebráníme tomu...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A proč by, proč by měly být ty děti, když o nich hovoříte, podpořeny jinak, když vyrůstají ve svazku, kde jsou rodiče gayové nebo lesby, než u heterosexuálního páru.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Protože se bavíme právě o rodině, protože rodina, tak jak je definovaná zákonem, je statisticky, je to stabilizující prvek ve společnosti a společnost se má starat o to, aby podporovalo to, co tu společnost drží pohromadě.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A vy myslíte, že ten svazek těch gayů, dejme tomu, tu společnost nějak destabilizuje?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, každopádně to není svazek podle definice rodiny. A já to nemíním nějak hodnotit. Ale rodina to není. Je to prostě soužití.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

No, a není, není třeba načase nějak redefinovat právě tu rodinu?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Z pohledu KDU-ČSL nikoliv. My to vnímáme jako soužití, jako realitu. My se těchto, my nemáme nic proti těmto lidem. V našich řadách jsou takoví lidé. Já to prostě vnímám jako, jako jejich osobní věc, já k těm lidem má úctu. Myslím si, že každý v KDU-ČSL má k těmto lidem úctu. Nedíváme se na ně přes prsty. Ale buďme si vědomi toho, co je základem naší společnosti.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Podle premiéra i ministryně práce má ta koncepce podpořit porodnost. V tomto ohledu podle vás taky selhává?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, já bych to řekl tak. Ta opatření, která už byla přijatá i přes tuto koncepci, ale ta koncepce se těmi opatřeními hodně chvástá. Jsou tam jenom vyjmenovány. A přitom byla přijata i po tlaku KDU-ČSL dávno, dávno předtím, například jak už jsem zmiňoval ty daňové bonusy a tak dále a tak dále, tak určitě přispěly k tomu, že porodnost v České republice stoupá. Za poslední tři roky stoupla. Já netvrdím, že to je jediný faktor. Prosím, to bych si vyprošoval, aby, aby, abych byl vnímán jako ten, který si myslí, že když rodičům necháme na dvě děti třicet tisíc a na tři děti padesát tisíc, že budou celý juchat a budou chtět mít hned víc dětí. Ale určitě je to velký faktor. A objektivně došlo k větší porodnosti za poslední tři roky. A co je velmi potěšující, tak je trend, kdy dochází k většímu počtu druhorozených a potom vlastně těch, kteří se narodí jako třetí nebo, nebo čtvrtí a tak dále. To je velmi potěšující. Takže my si myslíme, že vlastně ty pozitivní trendy ve společnosti vedou k tomu, že lidé mají více dětí.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A už není potřeba tedy porodnost dále podporovat?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, určitě že je. Já si myslím, že snad křesťanskému demokratovi nikdo nebude podsouvat, že nechce podporovat porodnost. To, to si myslím, že...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Já vám nechci podsouvat vůbec nic.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To je skoro heretika. To ... Ne, stoprocentně. My jenom... A právě, a proto si myslíme, že je potřeba právě pokračovat v těch pozitivních trendech, které byly nastoleny v těch pozitivních opatřeních, jako je například další, další, řekněme, další podpora prostřednictvím daňových bonusů. To znamená pracujících rodičů, kterým necháme více peněz v jejich peněženkách na to, aby lépe kvalitněji mohli vychovávat své děti, mít více dětí, než jim ty peníze vzít a potom na základě sociálních dávek nějakým způsobem přerozdělit.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Myslíte, že ty peníze jsou ta hlavní motivace? Když se totiž podíváme po Evropě a vůbec nemusíme daleko, třeba v Německu, tam je finanční podpora rodičů velmi velkorysá už velmi dlouhá a porodnost to nezvedá dlouhodobě. To jsou desítky let a ten demografický vývoj je naprosto jednoznačný. Neukazuje se, že to prostě není v penězích, pokud stát chce nějak podpořit porodnost?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Samozřejmě není to zdaleka jenom v penězích. My si to uvědomujeme. Ale ta ekonomická stránka věci hraje poměrně zásadní roli, co si budeme povídat. Víte, já jsem z pěti dětí, mám tři děti, mám, maminka je z devíti dětí, tatínek ze čtyř, mám spoustu bratranců, sestřenic, my se stýkáme a spousta z nich má více dětí než jenom dvě. A bavím se o tom samozřejmě se svými kamarády, s vrstevníky. A ta ekonomická stránka věci není, řekl bych, jediný rozhodující faktor, ale hraje určitou roli. Ale co vidím jako velkou a důležitou roli nebo respektive náš úkol, tak je právě společensky pozvednout například roli matek, roli rodičů jako takových. To společenské ocenění. A koneckonců víte, já to teď přesně, na to si přesně nevzpomenu. Ale i v té koncepci prostě ta, to, ta role rodičovství v podstatě není vůbec, není vůbec oceněna. My prostě musíme matky ocenit nejenom ekonomicky, ale také společensky. Pro mě osobně a pro KDU-ČSL je matka, která vychovává děti, naroveň ne-li výš, spíš bych řekl výš, než manažerka velkého podniku, která dělá kariéru. Já nikomu nebudu vyčítat jeho kariéru. Ale prostě to společenské, i to společenské, nejenom to ekonomické, společenské ocenění matek, to, že se starají a vychovávají děti, doma to vidím, prostě já ty děti tři mám, tak je velmi, ale velmi důležité prostě...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A proč mluvíte, proč mluvíte jenom o matkách? Proč ne otců?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Já jsem, pardon, já jsem se opravil, já jsem říkal rodičovství, jo. Nejenom, ale samozřejmě co si budeme povídat, ta role matky zejména v těch počátečních stádiích toho dětství těchhle těch jejich ratolestí bývá většinou větší a psychologicky je prokázáno, že i to dítě se více upíná na matku. Poté to samozřejmě více přechází na otce. A znovu opakuji. Nerad bych, aby to vyznělo, že výchova dětí a starost o rodinu by měla být výhradně v rukou, v rukou matek, opravdu rodičů, máte pravdu, rodičů.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ne, ale trošku to, trošku to zní, trošku to zní tak jako, kdybyste měl takovou představu, že prostě jsou nějaké role, které jsou předem dány pro ty rodiče a ti by se jich měli držet.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To si nemyslím. Samozřejmě my jako KDU-ČSL jsme podpořili i rodičovskou dovolenou i pro otce. To není tak, že bychom to nepodpořili. Je to, má to být svobodné rozhodnutí toho páru, který ty děti má. My to rozhodnutí nikomu nebudeme brát, a to rozdělení potom v té rodině samozřejmě záleží, záleží na dohodě těch dvou partnerů, otce a matky. Ale z psychologického hlediska prostě je dobře, když matka obstarává určité věci a stará se o určitou atmosféru a otec o některou jinou. To, že samozřejmě to není, tam není žádná ostrá lajna, že to takhle musí být, tak je jasné. A já si myslím, že pokud ten pár je rozumný a pokud bere ohledy na děti, tak vždy ten balance, to vyvážení najde. Pokud máte nějaké pochybnosti o mně, zeptejte se mé manželky.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Hostem dnešního Interview je místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík. Bylo, pane poslanče, nutné se od té koncepce rodinné politiky takto distancovat vlastně až poté, co byla schválena na vládě? Nebylo možné prosadit z vaší strany nějaké úpravy, nějaké změny předem?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

My jsme se, já nejsem samozřejmě člen vlády, takže my jsme se o to pokoušeli. Nám bylo přislíbeno, že tato koncepce půjde nejdříve na koaliční radu. To se nikdy nestalo. Tato koncepce byla přinesená předtím, než by byla, než by byla vůbec projednána v koaliční radě na, na vládu. A byla prohlasována silou. Já bych chtěl ještě říct jednu věc, proč nám také vadí takovéto prosazení. My máme v koaliční smlouvě a máme s koaličními partnery dohody, že zásadní dokumenty, zásadní dokumenty se budou schvalovat konsensem. To znamená, že se musíme všichni dohodnout, že to tak bude. My rodinnou politiku jako KDU-ČSL považujeme za stěžejní, za extrémně důležitou pro, pro tuto zemi. A tato koncepce takto nebyla prohlasována, byla prohlasováno osm ku devíti. To znamená, nebyli to jenom ministři a členové vlády za KDU-ČSL, ale byla to i část ministrů za hnutí ANO, které s tímto mělo problémy. A to nám, to nám také vadí, že vlastně se nedodržela koaliční smlouva, že takto důležitý dokument byl prohlasován stylem, který koaliční smlouva nepřipouští. A to si myslím, že je fakt a beru to, beru to jako, jako podraz, jako podraz od ČSSD, protože ta koncepce, byť obsahuje spoustu dobrých věcí, které my máme v programu, a spousta špatných věcí z nich byla vyřazena na náš, také na naše podněty, tak přece jenom obsahuje, obsahuje tolik z našeho pohledu závadných věcí, tolik nedokonalostí, že jsme prostě pro ně nemohli zvednout ruku, a takto prohlasovaná koncepce, tak důležitá koncepce měsíc před volbami je v podstatě volební program ČSSD.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

No, právě. Je to tak. Ale je měsíc před volbami a na to jsem se chtěl ale zeptat i vás, jak moc ta rozmíška právě souvisí s volbami, s tím, že prostě každá strana včetně té vaší chce říci voličům, že právě ta její rodinná politika je ta nejlepší.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

My se o rodinné koncepci, tak jak byla postupně předkládána, diskutována na nejrůznějších fórech, bavíme na našich poslaneckých klubech, na stranických grémiích dlouhé měsíce, spíš bych řekl roky, možná rok a půl, velmi sofistikovaně. A my jsme se snažili při těchto diskusích na těch pracovních úrovních naše, naše ... naše idee do této koncepce zanášet. A to, co bylo v rozporu s naším viděním světa, naopak vyškrtávat. To se prostě nepovedlo. My jsme dlouhodobě toto kritizovali. Tato koncepce byla již před několika měsíci stažena z jednání vlády. Teď nevím, jestli to říkám technicky správně, nebo nebyla zařazena na náš podnět, kdy náš předseda Pavel Bělobrádek měl jednání s panem premiérem, kdy jsme mu jasně řekli ještě daleko víc a sofistikovaněji výhrady k této koncepci, nebylo před žádnými volbami. Tuto rozmíšku...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Takže ta souvislost s volbami je čistě náhodná?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ne, já si myslím, že není náhodná ze strany ČSSD. My jsme na to prostě museli reagovat, protože naše představy o organizaci společnosti, o tom, co je to rodinná a sociální politika, co je to rodina a jak má být podporována většina v této republice, která se snaží o stabilitu naší společnosti, je prostě jiná, než jsou představy ČSSD.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane poslanče, náš čas, náš čas je limitován. Takže prosím už jenom velmi stručně poslední otázka. Ten materiál podle vašeho soudu, samozřejmě to je základ pro nějakou další debatu, je možné jej přepracovat nebo podle vás je nutné začít úplně znova, co se týká koncepce rodinné politiky?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Podle mého názoru ten materiál je úplně mrtvý, je to prostě volební tah ČSSD, které se, která se snaží zalíbit určitému typu voliče, ale je to prostě víceméně z velké části zejména v těch sporných bodech jejich program. Oni ví, že je mrtvý, prostě další vláda, si myslím, nebo pro další vládu toto bude závazné leda do té míry, jak si ta vláda usmyslí. A pokud teda ČSSD bude mít v té vládě většinu, možná s některými dalšími stranami, jako je, já nevím, možná části hnutí ANO, že se jim to tak líbí, že to budou chtít realizovat, tak to budou, ale pokud v té vládě bude KDU-ČSL, tak tato koncepce dozná naprosto zásadních změn. Podle mého názoru, teď je to můj laický názor, nejsem na to expert. Spíš si myslím, že bychom měli začít od gruntu a že bychom možná některé části měli použít, ale ta koncepce podle mého názoru, tak jak jsem to říkal na začátku, je, to není koncepce rodinné politiky, to je koncepce všech možných druhů soužití.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík byl naším dnešním hostem. Děkujeme za rozhovor. Na shledanou.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Děkuji, děkuji za pozvání, na shledanou.