Aktuality
Ondřej Benešík v Událostech, komentářích

Evropská unie je podle prezidentů V4 skvělý projekt, na dokonalosti prý ale musí ještě pracovat. Lídry střední Evropy hostí slovenský prezident Kiska, tedy pomalu končící prezident, ve Vysokých Tatrách. Co prezidentům přes všechnu chválu na Evropské unii nejvíc vadí? Český prezident Miloš Zeman mluvil o tom, že Evropská unie často řeší nepodstatné, podružné záležitosti, což jí škodí. Podle něj by se měla Unie vrátit k podstatě subsidiarity, tedy aby členské státy co nejvíce témat řešily na národní úrovni a dohromady Evropská unie řešila jenom to, co se jí týká opravdu vcelku. 

Ondřej Benešík, poslanec za KDU-ČSL k tomu řekl: "Co neumíme řešit na národní úrovni a je důležité pro všechny státy, řešme na úrovni evropské, například ochranu vnějších hranic. A naopak některé záležitosti se daleko lépe řeší na úrovni státu, kraje, obce nebo města. To je subsidiarita."

Více se můžete podívat ZDE: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411...

Jaké poučení si máme vzít z roku 1968? Ostražitost

V těchto dnech si připomínáme smutné výročí 50 let od vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Dnes by k přímé invazi těžko došlo. Rusko, i když má stále imperiální choutky, není v takové mocenské pozici jako během studené války a hlavně - naše ukotvení v západních bezpečnostních a politických strukturách je velmi pevné. Členství v EU a NATO se stalo pojistkou demokratického směřování naší země.

Když nás před padesáti lety okupovala vojska Varšavské smlouvy, hlavní roli v tomto paktu sehrával Sovětský svaz. Ostatní členové byli v pozici vazalů. Severoatlantická aliance funguje na jiném principu, rozhoduje se kolektivně. Je naprosto absurdní, když někdo srovnává Sovětský svaz se Spojenými státy a Varšavskou smlouvu se Severoatlantickou aliancí. Vrcholem drzosti pak je, když komunisté odmítají, že v srpnu 1968 šlo o okupaci. Toto zpochybňování historie nezaznívá z Rigy, Vilniusu nebo Kyjeva, ale především z Moskvy, případně od domácích podporovatelů Kremlu. V poslední době například narůstá počet Rusů, kteří považují okupaci Československa za “bratrskou pomoc” proti kontrarevoluci, která byla řízena kapitalistickým západem. Nebo dokonce tvrdí, že Moskva jen bránila, co bylo její.

V tomto je zásadní rodzíl mezi Ruskem a civilizovaným světem. Pokud například v Německu někdo i jen relativizuje důsledky nacismu (třeba že toto období bylo muším trusem na jinak skvělé německé historii), tak je považován za extrémistu. Pro Rusy ale začala druhá světová válka až napadením Sovětského svazu. Podpora a paktování se s Hitlerem, napadení Finska, okupace Pobaltí a Polska a vraždění v Katyni, jakoby pro značnou část Rusů ani neexistovalo. Stalin je považován za jednu z největších postav historie a sám prezident Putin mluví o rozpadu Sovětského svazu jako o nějvětší historické tragédii. Bohužel se to vše odráží i v názorech na okupaci naší vlasti v roce 1968.

Moc bych Rusům přál, aby si vedle své slavné minulosti dokázali přiznat i její stinné stránky. Ruské společnosti by to prospělo. Pro nás to znamená jedno. Dokud v Rusku budou převažovat tyto imperiální názory, tak se musíme mít na pozoru. Odpustit, ale nezapomínat. Nenechat si překrucovat historii. A nevěřit kremelským trollům lži - třeba tu, že za okupaci Československa vlastně můžou Ukrajinci (ne, že by na tom záleželo, ale Brežněv byl Rus).

 Ondřej Benešík

Je to chyba, že Babiš nejede na minisummit, říká Ondřej Benešík

Lidovci kritizovali premiéra Andreje Babiše (ANO) za jeho rozhodnutí nezúčastnit se nedělní neformální schůzky evropských lídrů k migraci. Podle nich Babiš nevyužil příležitosti prezentovat český postoj k problematice. Babiš ve čtvrtek po jednání s představiteli visegradské skupiny (V4) v Budapešti řekl, že na schůzku nepojedou premiéři Česka, Slovenska, Polska ani Maďarska, protože by s jejími předpokládanými závěry nesouhlasili.
 
"Německo konečně pochopilo, že přerozdělovací kvóty nefungují a fungovat nebudou. Na druhou stranu nová italská vláda by ty kvóty chtěla ještě rozšiřovat. To si myslím, že je dostatečný důvod pro to, aby náš premiér jel na jednání se svými kolegy, aby si situaci vyjasnil a aby jasně přednesl stanovisko České republiky," řekl novinářům předseda evropského výboru Sněmovny Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Připomněl, že Česko dlouhodobě kvóty odmítá.
 
"Pokládám za velkou chybu, že (Babiš) nevyužívá této situace, aby vedl osobní jednání s (německou) kancléřkou (Angelou) Merkelovou, s novým italským premiérem (Giuseppem Contem) a s dalšími partnery, kteří jsou v této problematice klíčoví," doplnil Benešík.
 
"Politici jsou tu od toho, aby spolu mluvili, ne aby spolu nemluvili," připojil se europoslanec Pavel Svoboda. Vyzval Babiše, aby rozhodnutí o neúčasti na nedělní neformální schůzce ještě přehodnotil.
 
Lídři visegradské skupiny se podle Babiše ve čtvrtek dohodli, že není důvod se schůzky účastnit. Podle něj je rozhodující půdou, na níž se bude o řešení migrační problematiky jednat, summit Evropské unie, který se uskuteční příští týden ve čtvrtek a v pátek.
 
Na nedělní schůzce podle Babiše může postoj zemí visegradské skupiny prezentovat rakouský kancléř Sebastian Kurz, který se čtvrtečního jednání v Budapešti účastnil. Země V4 ale podle českého premiéra nechtěly jet na schůzku, z níž by měly vzejít závěry, s nimiž nesouhlasí. Jako příklad uvedl posilování pohraniční agentury EU Frontex. To by podle něj nemělo spočívat jen v navyšování počtu pracovníků, ale i ve změně kompetencí.
 
  
 
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/babis-dela-chybu-kdyz-nejede-na-mini...

Ondřej Benešík /KDU-ČSL/: Podařilo se zbořit mýty ohledně marrákešské deklarace. Boj proti nelegální migraci a spolupráce v návratové politice budou pokračovat

24. května 2018 byl svolán mimořádný Výbor pro evropské záležitosti týkající se tzv. marrákešské deklarace. Přizván byl i ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar, který ČR při jednání o deklaraci zastupoval. Evropský výbor nakonec přijal mé usnesení, které je v souladu s dlouhodobou migrační a bezpečností politikou KDU-ČSL. 

Usnesení zdůrazňuje např. nutnost, aby pravomoc v oblasti ekonomické migrace zůstala výhradně v kompetenci národních států, dále podporuje posílený boj proti nelegální migraci, pašerákům lidí nebo intenzivnější spolupráci v oblasti návratové politiky i lepší ochranu hranic atd. Kladně hodnotím také to, že na usnesení se nakonec shodla i celá Poslanecká sněmovna. PRO hlasovali až na výjimky všichni přítomní poslanci (137 ze 139 přítomných poslanců).

Velmi důležité je, že usnesení také upozornilo na nepřesný překlad marrákešské deklarace do češtiny šířené dezinformačními zdroji. Tento nepřesný překlad, v rámci nějž byl odborný termín „regular migration“ přeložen jako „pravidelná migrace“ (běžně se do češtiny překládá jako „legální migrace“), zcela pozměnil a posunul význam původní deklarace. Tyto zkreslené informace pomohly k šíření strachu a dalších mýtů o dokumentu. Dezinformačním webům bohužel uvěřili na plénu Sněmovny i někteří poslanci, kteří navíc tyto nepravdivé informace dál šířili. Proto je zcela zásadní, že Výbor pro evropské záležitosti tuto záležitost uvedl na pravou míru.

komentář Ondřeje Benešíka, místopředsedy KDU-ČSL a předsedy Výboru pro evropské záležitosti 

 

Celé znění usnesení:

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po zprávě ministra vnitra Lubomíra Metnara a po rozpravě

1. Bere na vědomí zprávu ministra vnitra týkající se Marrákešské politické deklarace.

2. Trvá na tom, že v oblasti legální ekonomické migrace musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodování o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikace, možnosti odmítnutí žadatelů atd. zůstaly v kompetenci příslušných orgánů České republiky.

3. Trvá na důsledném rozlišování legální ekonomické migrace, nelegální ekonomické migrace a poskytování mezinárodně právní ochrany ohroženým osobám. .

4. Podporuje zahrnutí nových závazků afrických států v Marrákešské deklaraci, jež se týkají boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v oblasti návratové politiky, to je lepší ochrana hranic, posílení policejní a soudní spolupráce, intenzivnější výměna informací, identifikace nelegálních migrantů, rychlejší vydávání náhradních cestovních dokladů atd. a podtrhuje význam brzké realizace těchto opatření.

5. Domnívá se, že právě podpora afrických zemí v jejich boji s nelegální migrací a organizovaným převaděčstvím představuje z pohledu EU a jejích členských států vhodný a účinný nástroj prevence dalšího případného zesílení migračních toků z tohoto regionu směrem do Evropy v následujících letech.

6. Upozorňuje na nepřesný překlad Marrákešské deklarace do českého jazyka, šířený dezinformačními zdroji, který zásadním způsobem posouvá a zkresluje obsah uvedené deklarace, například slovní spojení regular migration, standardně používané ve významu legální migrace, je přeloženo jako pravidelná migrace, což zásadně dezinterpretuje význam deklarace.

7. Navrhuje podmínit rozvojovou pomoc, poskytnutou zdrojovým zemím, jejich spoluprací v oblasti návratu.

8. Pověřuje předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Postoj KDU-ČSL k návrhu tzv. Dublinu IV a tzv. Istanbulské umluvě

KDU-ČSL se diskuzi o revizi tzv. dublinského systému věnuje od jejího počátku. V létě 2016 byl předložen návrh Evropské komise a v září téhož roku byl tento návrh projednán ve Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. jen pro upřesnění dodáváme, že usnesení tohoto výboru mají sílu a jsou považovány za usnesení pléna Poslanecké sněmovny. Stanovisko, které navrhnul a prosadil předseda výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) se stalo součástí vyjednávací pozice Vlády ČR v Evropské radě a Radě EU. I když  Poslanecká sněmovna se prostřednictvím kompetentního výboru na popud KDU-ČSL přijala pro vládu závazné usnesení, bylo toto téma opět otevřeno na jednání pléna Poslanecké sněmovny letos v lednu. Poslanecká sněmovna drtivou většinou opět přijala usnesení, které vychází z usnesení výboru z roku 2016 (v podstatě je pouze zkrácené). Tato usnesení vyjadřují názor představitelů KDU-ČSL ohledně tzv. Dublinu IV.

Shrnutí hlavních bodů usnesení sněmovního evropského výboru a pléna poslanecké sněmovny navržených Ondřejem Benešíkem (KDU-ČSL)  

1. Kategoricky odmítáme povinné přerozdělovací kvóty běženců a jakoukoliv penalizaci za jejich neplnění. Systém povinných kvót (přijaté jako jednorázové opatření) zcela evidentně nefunguje. Za téměř tři roky platnosti bylo z plánovaného počtu 160 000 osob přemístěno cca 32 000. Žadatelé o azyl zjevně preferují pouze některé země EU a umístění do nechtěných států se vyhýbají, nebo z nich odcházejí.        
2. Apelujeme na Vládu ČR, aby v jednáních s evropskými partnery prosadila jednomyslné hlasování o jakýkoliv změnách dublinského systému. To zajistí, že pokud např. ČR nebude se změnami souhlasit, bude mít právo veta a nemůže být přehlasována.
3. Naopak podporujeme takové změny, které zabrání zneužívání sociálních systémů žadateli o azyl, zajistí zrychlené azylové řízení a efektivnější návratovou politiku neúspěšných žadatelů o azyl apod.

Postoj KDU-ČSL k Istanbulské úmluvě

KDU-ČSL se kriticky k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) vyjadřuje již několik let. Cílem Úmluvy je reagovat na vysoký výskyt domácího a genderově podmíněného násilí. Je třeba zdůraznit, že KDU-ČSL dlouhodobě odsuzuje všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporuje rovnost příležitostí pro muže i ženy.
KDU-ČSL však důrazně odmítá takovou interpretaci Istanbulské úmluvy, která by podporovala genderovou ideologii, např. zpochybňování tradiční rodiny (založené na manželství muže a ženy) jejím označováním za „stereotypní pojímání rolí můžu a žen“ apod. Domníváme se, že nikdo není schopen dát politické záruky, že Istanbulská úmluva nebude v průběhu času interpretována v neprospěch rodiny založené na vztahu jednoho muže a jedné ženy a zejména nebude sloužit jako záminka či legislativní opora (1) ke stírání autentických rozdílů mezi mužským a ženským pohlavím a k odstraňování pojmů otec a matka z vládní prorodinné politiky, (2) k zavádění předčasné a násilné sexualizace dětí ve školách prostřednictvím povinné výuky, (3) k pozvolné indoktrinaci právními prostředky na úkor občanské společnosti, (4) k umožnění adopce dětí homosexuálními páry, (5) k vytváření takového systému sociálně-právní ochrany dětí, který nepreferuje komplexní práci s rodinou a nerespektuje subsidiární roli státu k záležitostem rodiny, (5) ke znevažování mateřské role ve vztahu k profesní „kariéře“, apod.

Z těchto důvodů ministři za KDU-ČSL v minulé vládě nehlasovali pro ratifikaci této Úmluvy. Ve Vládě ČR byla Istanbulská úmluva schválena hlasy ČSSD a ANO 2011. Stejně jako naši dnes už bývalí ministři ani poslanci za KDU-ČSL nebudou v Poslanecké sněmovně souhlasit s tím, aby ČR přistoupila k této Úmluvě Rady Evropy.

Věříme, že o postojích KDU-ČSL budete informovat signatáře vaší výzvy.

Ruské diplomaty jsme měli vyhostit už dávno. Nepřátelské aktivity veřejnost i politici ignorují, tvrdí Benešík (KDU-ČSL)

Česká republika je jednou z 23 zemí, které dohromady vyhostily celkem 138 ruských diplomatů v reakci na otravu bývalého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. Tři členové ruského diplomatického personálu musí opustit Česko do 1. dubna. „Je to symbolický krok, který ale přišel poměrně pozdě. Měli jsme k němu přistoupit už před několika lety,“ říká předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík z KDU-ČSL.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde. 

 

Místopředseda lidovců Benešík: Česko je Putinův dezinformační trojský kůň v Evropě

Ruským prezidentem zůstane na dalších šest let Vladimir Putin, na čemž nic nezmění ani kritika neférovosti proběhnuvších voleb. Poslanec a místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík jeho režim nepovažuje za demokratický. V Interview ČT navíc varoval, že Česká republika slouží jako Putinova evropská základna pro ruské dezinformační kampaně a záškodnictví.

Celý pořad si můžete pustit zde. 

Ochrana pronásledovaných menšin ve světě, zejména křesťanů, patří mezi dlouhodobé zahraniční priority KDU-ČSL

Až 70 žádostí čínských křesťanů o azyl v ČR bylo zamítnuto s tím, že by mohli představovat bezpečnostní riziko. Je pravda, že čínské tajné služby dlouhodobě naši republiku infiltrují. Proto nechci s ohledem na citlivost informací dělat ukvapené závěry. Ale to, že křesťané patří v Číně mezi jednu z nejpronásledovanějších skupin, je též nezpochybnitelný fakt.

Pro KDU-ČSL jsou tyto hodnotové postoje zásadní. V žádném případě nesmíme vyměnit ochranu práv menšin za "Slavii v Lize mistrů" a jiné pochybné čínské investice, které konec konců také představují bezpečnostní riziko. Proto budu chtít od pana ministra vnitra v této věci podrobné vysvětlení.

EU si zaslouží reformu a nového předsedu Evropské komise, který nebude tak tlačit na další integraci, říká Ondřej Benešík

David BOREK, moderátor
--------------------
Důležitý víkend pro Evropskou unii. O to nejen v otázkách transatlantických vztahů nebo situace na Blízkém
východě a Ukrajině. Na konferenci v Mnichově Londýn znovu zopakoval, že i po brexitu chce s Unií těsně
spolupracovat. Důkazem má být nová dohoda v oblasti bezpečnosti. Britská premiérka Mayová počítá s tím, že
spolupráce by se mohla navázat už příští rok. Projekt zaměřený na boj s kyberútoky, terorismem nebo pašeráky
Brusel vítá. Jean-Claude Juncker ale žádá, aby se z dohody nedělala podmínka dalších jednání o brexitu.
Plné znění zprávy 56
© 2018 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz
Zároveň chce, aby se v Unii do budoucna v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky nerozhodovalo
jednomyslně, ale váženou většinou.
Theresa MAYOVÁ, premiérka Velké Británie /18. 2. 2018/
--------------------
Jedním příkladem je operace Triage, kde britská policie široce spolupracovala s Europolem a Českou
republikou na rozbití gangu otrokářů a pašeráků lidí.
Jean-Claude JUNCKER, předseda Evropské komise /18. 2. 2018/
--------------------
Nemůžete míchat tuto otázku s jinými, které se v kontextu brexitu vynoří.
David BOREK, moderátor
--------------------
Naším hostem je teď předseda výboru pro evropské otázky Poslanecké sněmovny a místopředseda KDU-ČSL
Ondřej Benešík. Zdravím vás.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Dobrý večer z Karolinky.
David BOREK, moderátor
--------------------
Pane Benešíku, já s dovolením nechám stranou společný boj Británie a Evropské unie proti kyberútokům,
protože to je, s prominutím věc, která není nic proti ničemu, respektive není tam zásadní spor o to, jestli to dělat,
nebo ne. Můžete okomentovat ta slova Jeana-Clauda Junckera, protože tedy to, že by nebylo jednomyslné
hlasování v zahraničních a bezpečnostních otázkách v Evropské unii. to předpokládám, že je skoro kvantový
posun směrem k federaci, je to tak?
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Já bych s váma souhlasil. Myslím si, že Jean-Claude Juncker postupuje poměrně mílovými kroky ve svých
úvahách o evropské integraci. Já se k tomuto rozhodně nekloním. Je to názor Jeana-Clauda Junckera. Myslím
si, že dalším předsedou Evropské komise bude někdo jiný a já věřím tomu, že bude mít k evropské integraci
trošku zdrženlivější přístup, než má Jean-Claude Juncker, který ho má velmi překotný, a myslím si, že zejména
u nových členských států tak jeho přístup nevyvolává úplné sympatie, ani ne u mě.
David BOREK, moderátor
--------------------
No a plus je tady ještě výrok z podobného ranku, ale ne úplně podobného, opět z té konference. Sigmar
Gabriel, německý spolkový ministr zahraničí, ten řekl, že Němci si nejsou jistí při pohledu přes Atlantik, jestli
ještě poznávají "svoji Ameriku" a zároveň řekl, že nikdo nesmí rozdělovat Evropskou unii, včetně Spojených
států. Co to znamená?
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Já si myslím, že Německo se tak trochu v transatlantické vazbě hledá. Samozřejmě myslím si, že v Německu
nebylo úplně kvitováno s povděkem, že novým americkým prezidentem se stal Donald Trump. Donald Trump
taky, taky, a to říkám upřímně, někdy rychleji mluví, než myslí a myslím si, že to působí značné problémy. Ale já
věřím tomu, že tato vazba, která, na které stojíi bezpečnost Evropy a dlouholeté nefalšované přátelství právě
mezi Evropou, demokratickou Evropou a Spojenými státy trvá a trvat bude a že to je jen takový možná postesk,
který byl vysloven. Možná z mého pohledu nemusel být vysloven tak nahlas a takovým tónem, ale on za to do
značné míry taktéž může postoj k mnoha věcem Donalda Trumpa, ale nerad bych, aby se evropští politici
uchylovali k takovým výrokům, byť Donald Trump, jak jsem říkal, někdy rychleji mluví, než myslí.
David BOREK, moderátor
--------------------
V obou těch případech, tedy Jean-Claude Juncker i Sigmar Gabriel, to nejsou žádní, s prominutím, nonameové,
to jsou prostě výrazné postavy evropském, ať už té národní, tak té unijní politiky. Ve světle těchto výrobků jeden
Plné znění zprávy 57
© 2018 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz
z nich výrazným způsobem mění představu o fungování a vůbec státoprávním uspořádání Evropské unie, ten
druhý víceméně zpochybňuje konstantu jménem euroatlantická vazba. Ve světle tohoto KDU-ČSL nebo vy
osobně vidíte trochu jinak tu dnes velice hojně zmiňovanou myšlenku nějakého referenda, ať už by to bylo
referendum o vystoupení z Evropské unie, nebo prostě referendum, které by potvrdilo, že Češi chtějí nebo
nechtějí nějakou jinou, užší nebo prostě jinou Evropskou unii.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Já si myslím, že Evropská unie si zaslouží, zaslouží určitou reformu, ale já bych slova těchto dvou pánů
nepřeceňoval. Jean-Claude Juncker je končící předseda Evropské komise. Jsou to jeho názory a tyto názory
prostě neprosadí. Možná je prosadí někdo jiný. Já věřím tomu, že je neprosadí.
David BOREK, moderátor
--------------------
Jenom mě opravte, pane Benešíku, opravte mě. Platí, platí, že pan Juncker pochází z frakce Evropské lidové
strany, do které patří i KDU, je to tak?
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Ano, je to tak a já se přiznám, že Jeanu-Claudovi velmi často nerozumím a KDU-ČSL mu velmi často také
oponuje. A co se týče pana, pana Gabriela, tak pan Gabriel je německý politik. To je politik jedné členské země,
byť ta země je co do lidnatosti největší, ale já bych jejich slova nepřeceňoval. Jejich vliv je limitovaný a pokud
mám správné informace, tak tyto názory, názory narážejí napříč Evropskou unií. Já vím, že je to mediálně
vděčné, že se o tom mluví, že o tom novináři rádi píší, ale rozhodně bych jejich slova nepřeceňoval a myslím si,
že tito pánové v minulosti, a nejenom oni, měli celou řadu výroků, které zvířily vody, ale nakonec se ukázalo, že
skutečně pouze a jenom zvířily vody, ale skutek utekl.
David BOREK, moderátor
--------------------
Tak je tam něco z té konference, co byste naopak považoval za věc, která podle vás není nijak přifouknutá a je
podstatná nebo myslím téma nebo region světový, kterému se tam také věnovali státníci, a který alespoň v
něčem přinesl na té konferenci zajímavé, pozoruhodné výroky a podobně.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
No, já si myslím, že je to Blízký východ a je to určitě konkrétně Írán a Írán versus Izrael. Tady jsem na stejné
notě s Izraelem, který považuje možná ne úplně na stejné notě, ale izraelský premiér nazývá Írán jedno z
největších nebezpečí pro světový mír. Tady si myslím, že bych docela, docela souhlasil.
David BOREK, moderátor
--------------------
A přetaví se to třeba i v to, že až bude paní Mogheriniová zase někde třeba jednat o Íránu, tak bude muset brát
v potaz, že česká pozice je taková nebo je to věc, kterou si tady můžeme říkat v Česku, ale v podstatě na tu
celoevropskou pozici, na tu unijní, na tu diplomacii, kterou paní Mogheriniová reprezentuje, to vliv nemá.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Samozřejmě má protože vy jste na začátku vzpomínal to, že záležitosti ohledně bezpečnosti a zahraničních věcí
se rozhodují jednomyslně a právě to je ten důvod, proč já jsem vyjádřil tu svoji skepsi k tomu, že by to mělo být
většinově. Dlouhodobý názor České republiky je takový nebo respektive politika vůči Izraeli se liší od celé řady
členských států Evropské unii, unie a já věřím tomu, že je naprosto správná. Takže bude záležet na vládě
České republiky, jaká bude vláda České republiky, jestli tuto linii udržíme. Já věřím, že ji udržíme a že téměř
jakákoliv vláda České republiky bude schopná tuto linii udržet, to znamená linii, která je velmi pragmatická, a
která nazývá věci pravými jmény.
David BOREK, moderátor

Časově jsem opět trochu přetekl, ale já vám ještě ..., já docela bych rád od vás slyšel, možná ideálně 20 sekund
odpověď, je to jenom můj dojem, že Rusko a Ukrajina, ta velká východoevropská krize teď zmizela z té velké
globální diplomacie?
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Není to jenom váš dojem, určitě zmizela. Já jsem měl na tady to téma celou řadu rozhovorů a myslím si, že
tento konflikt, který už se stává do určité míry zamrzlým konfliktem a to je právě ten druh konfliktu, který Vladimir
Putin chce, by se měl opět dostat na světlo boží a že by světová diplomacie toto měla řešit. Ano, souhlasím s
vámi, je velká škoda, že toto zmizelo ze světla reflektorů.
David BOREK, moderátor
--------------------
Ondřej Benešík z KDU-ČSL. Děkujeme. Na shledanou.
Ondřej BENEŠÍK, místopředseda strany /KDU-ČSL/, předseda výboru pro evropské záležitosti PS
--------------------
Děkuji. Na shledanou. Hezký večer.

Česká republika a evropské peníze po Brexitu

Odběr newsletteru
ČT24

Evropská unie připravuje svůj rozpočet na dobu, až vypadnou příjmy jednoho z nejštědřejších přispěvovatelů do společné evropské pokladny - Velké Británie.

Jak peníze čerpá a bude čerpat Česko? v Událostech, komentářích se k této problematice včera vyjadřovali -  ministryně pro místní rozvoj v demisi Kláry Dostálové (nestr. za ANO) a předseda parlamentního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

Záznam celého pořadu naleznete ZDE