Aktuálně
21. 09. 2017

 

20.9.2017 11:34    ČRo Plus    Zpráva

 

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3922339    

       

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Bezplatné předškolní vzdělávání, zavedení novomanželských půjček, zvýšení rodičovského příspěvku nebo výstavba startovacích bytů pro rodiny s dětmi. I takové návrhy jsou obsaženy v koncepci rodinné politiky, kterou schválila vláda. Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD je to kvalitní základ pro další diskusi. Lidovečtí ministři ale koncepci nejen nepodpořili, ale dokonce se od ní velmi zřetelně distancovali. Proč? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. A naším hostem po linkách ze zlínského studia je místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík. Dobrý den.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Dobrý den.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Váš předseda, vicepremiér Pavel Bělobrádek řekl, že koncepce přijatá, tedy přes odpor vaší strany, je v rozporu s koaliční smlouvou. V čem?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Tak v první řadě bych chtěl říct, že ty pozitivní věci, které jste ve svém prvním vstupu jmenoval, KDU-ČSL podporuje a má je ve svém programu. To není jádro problému. Ten problém je v tom, že ta rodi... nebo takzvaná koncepce rodinné politiky se vlastně nezabývá většinou společnosti. V České republice 76 procent lidí žije v rodině a z toho, z těch 76 procent 88 procent ta rodina je postavena na manželství. A ta koncepce tak nějak opomíjí to, že manželství, rodina, jestli je teda v manželství nebo mimo manželství, zejména ta manželská rodina je stabilizující prvek ve společnosti. To, že se lidé rozvádějí, že mají různé partnerské problémy, je pravda. Ale oni se o to snaží. Drtivá většina se o to snaží a touží po tom. A koneckonců i Ústavní soud svým verdiktem a naše občanské právo definuje rodinu jako otec, matka, dítě. To je první věc, která nám vadí, a sice že ta koncepce vlastně není ani tak o rodině, jak je definována zákonem, ale je to jakási koncepce všech možných soužití, které tady jsou, a nikdo nezpochybňuje, že nejsou. Dále tam například není vůbec žádná zmínka o tom, že rodina vychovává děti. Rodina prostě vychovává děti, rodiče se o to snaží, dělají to a ta koncepce vůbec toto úplně pomíjí. A co si budeme povídat. Výchova dětí je základní úkol rodiny. No, a potom vlastně v té koncepci, a to je velká slabina koncepce z definice, je to, že ta koncepce vlastně neobsahuje žádná očekávání k rodině. Co chce stát od rodiny. A víceméně spíš z rodiny dělá sociální případ. Rodina není sociální případ. Rodina se často dostává do sociálně složitých situací, to je pravda. Ale rodina z definice není sociální případ. No, a potom je tam celá řada, toto byly, řekněme, takové ty hodnotové záležitosti, které nám vadí. A potom je tam celá řada, celá řada ekonomických záležitostí, která nám vadí, jako například v podstatě konec bonusů, daňových bonusů na děti a podobně.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Omlouvám, omlouvám se, pane poslanče, že vám teďka skáču do řeči, ale my si to ještě konkrétněji probereme na nějakých i detailních příkladech. Ale co se týká toho vašeho základního tedy odporu vůči této koncepci, tak jestli jsem to správně pochopil, tak vám tam vadí, že tam chybí to, že by ta koncepce přímo deklarovala, že rodina je manželství, svazek muže a ženy, nebo jak to je?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, to je deklarováno. To prostě ať se nám to líbí, nebo nelíbí, to tak je. To je definováno v občanském právo, a to je definováno taky verdiktem Ústavního soudu. To snad nikdo nezpochybní. A právě nás...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

No, a proč, v čem, v čem je ten problém v souvislosti s tou koncepcí, když to nikdo nezpochybňuje?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, ten problém... Ano, ten problém je v tom, že ta koncepce se vůbec neptá, co ta rodina potřebuje, co chce, jak by se stát k nim měl chovat, jaké má od ní očekávání, a víceméně tu rodinu, o které já teď mluvím, bere jako sociální případ. Ta koncepce popisuje sociálně těžké situace a co s nimi budeme do budoucna dělat. Toto má řešit sociální politika, nikoliv rodinná politika. Rodinná politika má být o tom, jak máme podpořit rodiny jako pořád ještě statisticky nejčetnější typ soužití a jako největší stabilizátor společnosti. O tom to je. A KDU-ČSL se nevyhýbá diskusi o tom, jak podpořit lidé, kteří neměli to štěstí, že nežijí v rodině nebo ji nechtějí.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale nemá to být součást rodinné politiky...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ale to je, ale to není součást rodinné politiky, to je součást sociální politiky. A my si pleteme pojmy s dojmy. A já bych se, to, co jste říkal na začátku, bych se velmi chtěl ohradit kvůli takovým těm, proti takovým těm mediálním výstupům některých politiků, kteří říkají, no, lidovci nechtějí podpořit startovací bydlení, lidovci nechtějí podpořit rodiny v tom či onom opatření. Ne, my toto všecko máme v programu. Nám, nám prostě jenom vadí ty věci, o kterých říkám, o kterých jsem teď mluvil, a také nám samozřejmě vadí spousta konkrétních věcí, které zasahují do ekonomiky rodin, jako je například jaksi, jak se už nepočítá s dalším zvyšováním slev na děti například. Dále, dále chce omezit nebo dokonce zrušit slevy na manželku nebo na manžela. Vůbec nepočítá s tím, že by se znovu obnovily, obnovilo společné zdanění manželů. Vždyť drtivá většina lidí si toto přeje. A já znovu opakuji, pokud 76 procent lidí žije v partnerství muž, žena, děti, z těchto 76 procent 88 procent žije v manželství, tak já se ptám, proč se tato politika, která toto všecko opomíjí, jmenuje rodinná politika, a ignoruje většinu společnosti, kteří se snaží svým životem o stabilizaci společnosti...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ano, to už jste říkal, ale mě zajímá...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

...a jmenuje se koncepce, koncepce všech možných soužití, a to je naše největší výhrada.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Mě zajímá, co... Mě zajímá, co v té navrhované koncepci nebo tedy už vládou schválené může ohrožovat institut rodiny, protože to také zaznělo z úst představitelů vaší strany. Co by na té koncepci mohlo být tak nebezpečného, aby to ohrožovalo institut rodiny?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, už jenom ten samotný fakt, že ta rodina tam, tak jak je popsána v občanském zákoníku ve verdiktu Ústavního soudu a jak to asi většina lidí cítí, to znamená muž, žena, děti, tam v podstatě není takto popsána, moc se s ní, moc se s ní nepočítá.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A to je ohrožení?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, já si myslím, já si myslím, že to je ohrožení, protože vlastně my tím pádem říkáme těm lidem, tomu drtivému množství lidí v České republice, kteří se snaží o toto soužití s větším či menším úspěchem, a toto soužití je statisticky, statisticky největším stabilizátorem společnosti, tak jim říká jako, my s váma už nějak jako takhle nepočítáme, v podstatě po textově je tento druh, tato rodina považována v podstatě za nemoderní instituci překonanou údajně objektivními trendy.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A to v té /nesrozumitelné/ založené koncepci nebo to tam jenom chcete vidět?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To je, ano, to je, to je v ... A úplná rodina založená na manželství fakticky není koncepcí považována za kladnou hodnotu. Takto to z té koncepce vyčtete. Takto to z té koncepce vyčtete. Prostě je to jakýsi...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A myslíte, že to každý z toho tak vyčte nebo jenom vy, protože to tam chcete vidět.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ne, my to tam, já si myslím, že každý, kdo to přečte, tak to tam uvidí, a já vám mohu říct, že my jsme tento materiál velmi dlouho konzultovali nejenom na stranické úrovni, ale i s nejrůznějšími odborníky, a ty to tam vidí také. Takže prostě podle našeho názoru to musí každý rozumný člověk takto cítit, vidět a číst. A potom jsou tam, říkám, ty praktické věci, což je například...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Takže promiňte, kdo to tam nevidí a nečte, tak není rozumný člověk?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To nechám, to jste řekl vy, to jsem neřekl já.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ne, to jste, ne, vy jste říkal, že každý rozumný člověk to tam musí vidět, takže se ptám, jestli z toho tedy vyplývá, že když to tam někdo nevidí, tak podle vás tedy není rozumný člověk.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To říkáte vy. Já jsem, já jsem to řekl pozitivně, nikoliv negativně. A já bych se nenechal vmanévrovat do tady té argumentace. Ale znovu opakuji. Je tam spousta věcí, které nám vadí i, řekněme, v podpoře, podpoře takové té praktické, kdy už se nepočítá například s dalším navyšováním slev na děti, nepočítá se nebo chce se omezit sleva na manžela, na manželku, nepočítá se se společným zdaněním manželů. A víceméně se jedná o přesun prostředků ve prospěch sociálních dávek. V té praktické rovině KDU-ČSL chce vždy na prvním místě podpořit pracující rodiče, aby jim zůstávalo v kapsách, v peněženkách více peněz pro své děti a ne jim ty peníze vzít a potom je milosrdně přerozdělit. To není náš koncept. A pokud se, pokud se často říká, hanlivě říká a nepravdivě říká, že lidovci, křesťanští demokraté jsou socialisti, sociální demokraté, kteří chodí do kostela, tak já si myslím, že na tomto sporu je evidentní, že to není pravda, že je to mýtus a že je to velmi zavádějící.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Naším dnešním hostem je místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík. Pane poslanče, prosím ještě k tomu, jaká rodina, jaký typ rodiny podle vás tedy zaslouží podporu?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Rodina je definovaná zákonem. Je to muž, žena, děti. To je, to je rodina. Ostatní typy svazků jsou...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Hraje tam, hraje tam...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

...je soužití, je soužití.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Hraje tam nějakou roli, jestli ten pár je sezdaný?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Jako v našem případě. My to bereme jako realitu, že celá řada párů nejsou sezdáni a my je počítáme za rodinu. To, to je prostě, jako taková je definice. Ale znovu opakuji, z těch, z těch, z těch lidí, kteří žijí v rodinách, jestli jsou sezdané nebo ne, tak drtivá většina je, jsou sezdáni. A samozřejmě...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ano, ale já myslím z hlediska té podpory, pokud tedy hovoříme o tom, jestli si někdo zaslouží, nebo nezaslouží státní podporu, tak vy to neberete jako kritérium, jestli ten pár je sezdaný, nebo ano?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Tam, tam se jedná o to, že samozřejmě manželství, pokud na to má ten pár papír, tak je to jakýsi právní akt institut, a samozřejmě potom, pokud máte novomanželskou půjčku, pokud máte společné zdanění manželů, tak je evidentní, že jaksi ten pár, který, který je sezdaný, tak jaksi je tímto pádem odměněný za to, že je sezdaný a že je v podstatě stabilnější. Ale nikdo nebrání, nikdo nechce nikomu určovat, jestli má žít, nebo nemá žít v jakém svazku, jestli má být sezdaný, nebo ne, to rozhodně není naším cílem. To je věc každého a je to svobodné rozhodnutí svobodných lidí, kteří mají svůj rozum a své preference.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Je podle vás principiálně špatně, když by stát podporoval nějaké jiné typy soužití než tak, jak jste to tedy definoval to manželství, svazek muže a ženy.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Teď máte, můžete to konkretizovat trošku? Podporoval jak?

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Nějakým způsobem třeba v podobě startovacích bytů nebo nějakých půjček nebo nějakých úlev a podobně. Hraje to roli ve vašich očích nebo ne?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, ono to hraje právě roli v tom, že v podstatě manželství jako takové, pokud je uzavřené, tak je to právní vztah, a ty lidé prostě, i pokud se chtějí rozvést, například rozejít, tak si dělí majetek, dělí si péči o děti a tak dál, vypořádávají se. A pokud vy chcete někoho zvýhodnit nebo respektive podpořit, no, tak pak vy musíte jako pracovat s právem a s nějakým právním vztahem. A já si myslím, že právě u těch volných svazků je to v tomto případě, v tomto případě velmi, velmi složité. Ale co se stává v České republice a nejenom v České republice, tak jsou, tak jsou vlastně účelově nesezdané, nesezdané páry. V podstatě to nelze nějakým způsobem vystopovat, dokázat. My to ani v podstatě dělat nechceme. Ale dneska pro spoustu lidí, kteří žijí spolu, mají spolu dětí, žijí jako rodina, tak je pro ně samozřejmě výhodnější, finančně výhodnější, když deklarují, že to tak není, nejsou sezdáni. A naším úkolem je, aby rodina, respektive rodina, která stojí na manželství, minimálně nebyla perzekuována, minimálně na tom nebyla hůře proto, že je sezdána, než pro rodinu, která na manželství nestojí. Takže nám se spíš jedná o tom, abychom odmazali tuto diskriminaci nebo možnou diskriminaci sezdaných rodin před těmi nesezdanými rodinami. Ale znovu...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A poslední, poslední otá...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ale znovu opakuji.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ano.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

My to nikomu, my nikomu nechceme vnucovat náš názor. My to vidíme jako, to je prostě nejenom sociologické, sociální a společenské téma, ale také ekonomické. Prostě uvědomme si to.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A poslední otázka k tomu tématu, co vlastně tedy ve vašem pohledu je a není rodina svazek dvou mužů nebo svazek dvou žen, které třeba vychovávají nějaké děti, podle vás tedy, zaslouží nebo nezaslouží stejnou podporu jako to manželství, kteréhož to základem je svazek muže a ženy.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Toto není rodina. To je soužití. Prostě z definice je to soužití. A já bych byl rád, abysme si to nepletli. My nikomu...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

No, na to se ptám právě. To podle vás tedy není rodina a...

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ale tam se jedná, tam se jedná zejména o podporu těch dětí. Každé dítě si zaslouží stejnou podporu. Jenom ty děti, které mají to štěstí, že žijí třeba v úplném, klasické rodině, která je třeba sezdána, tak ten nástroj pro jejich podporu bude jiný, například prostřednictvím toho, že se podpoří slevy na dani u jejich rodičů nebo že se jim, že se jim zavede společné zdanění manželů, protože samozřejmě u nich to možné je a je to proveditelné a už to tady fungovalo. No, a potom prostě děti, které žijí v neúplné rodině, s matkou samoživitelkou, nebo prostě v nějakém jiném soužití, kde toto možné není, tak můžou být podpořeny jinak. A my se nebráníme tomu...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A proč by, proč by měly být ty děti, když o nich hovoříte, podpořeny jinak, když vyrůstají ve svazku, kde jsou rodiče gayové nebo lesby, než u heterosexuálního páru.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Protože se bavíme právě o rodině, protože rodina, tak jak je definovaná zákonem, je statisticky, je to stabilizující prvek ve společnosti a společnost se má starat o to, aby podporovalo to, co tu společnost drží pohromadě.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A vy myslíte, že ten svazek těch gayů, dejme tomu, tu společnost nějak destabilizuje?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, každopádně to není svazek podle definice rodiny. A já to nemíním nějak hodnotit. Ale rodina to není. Je to prostě soužití.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

No, a není, není třeba načase nějak redefinovat právě tu rodinu?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Z pohledu KDU-ČSL nikoliv. My to vnímáme jako soužití, jako realitu. My se těchto, my nemáme nic proti těmto lidem. V našich řadách jsou takoví lidé. Já to prostě vnímám jako, jako jejich osobní věc, já k těm lidem má úctu. Myslím si, že každý v KDU-ČSL má k těmto lidem úctu. Nedíváme se na ně přes prsty. Ale buďme si vědomi toho, co je základem naší společnosti.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Podle premiéra i ministryně práce má ta koncepce podpořit porodnost. V tomto ohledu podle vás taky selhává?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, já bych to řekl tak. Ta opatření, která už byla přijatá i přes tuto koncepci, ale ta koncepce se těmi opatřeními hodně chvástá. Jsou tam jenom vyjmenovány. A přitom byla přijata i po tlaku KDU-ČSL dávno, dávno předtím, například jak už jsem zmiňoval ty daňové bonusy a tak dále a tak dále, tak určitě přispěly k tomu, že porodnost v České republice stoupá. Za poslední tři roky stoupla. Já netvrdím, že to je jediný faktor. Prosím, to bych si vyprošoval, aby, aby, abych byl vnímán jako ten, který si myslí, že když rodičům necháme na dvě děti třicet tisíc a na tři děti padesát tisíc, že budou celý juchat a budou chtět mít hned víc dětí. Ale určitě je to velký faktor. A objektivně došlo k větší porodnosti za poslední tři roky. A co je velmi potěšující, tak je trend, kdy dochází k většímu počtu druhorozených a potom vlastně těch, kteří se narodí jako třetí nebo, nebo čtvrtí a tak dále. To je velmi potěšující. Takže my si myslíme, že vlastně ty pozitivní trendy ve společnosti vedou k tomu, že lidé mají více dětí.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A už není potřeba tedy porodnost dále podporovat?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, určitě že je. Já si myslím, že snad křesťanskému demokratovi nikdo nebude podsouvat, že nechce podporovat porodnost. To, to si myslím, že...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Já vám nechci podsouvat vůbec nic.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To je skoro heretika. To ... Ne, stoprocentně. My jenom... A právě, a proto si myslíme, že je potřeba právě pokračovat v těch pozitivních trendech, které byly nastoleny v těch pozitivních opatřeních, jako je například další, další, řekněme, další podpora prostřednictvím daňových bonusů. To znamená pracujících rodičů, kterým necháme více peněz v jejich peněženkách na to, aby lépe kvalitněji mohli vychovávat své děti, mít více dětí, než jim ty peníze vzít a potom na základě sociálních dávek nějakým způsobem přerozdělit.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Myslíte, že ty peníze jsou ta hlavní motivace? Když se totiž podíváme po Evropě a vůbec nemusíme daleko, třeba v Německu, tam je finanční podpora rodičů velmi velkorysá už velmi dlouhá a porodnost to nezvedá dlouhodobě. To jsou desítky let a ten demografický vývoj je naprosto jednoznačný. Neukazuje se, že to prostě není v penězích, pokud stát chce nějak podpořit porodnost?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Samozřejmě není to zdaleka jenom v penězích. My si to uvědomujeme. Ale ta ekonomická stránka věci hraje poměrně zásadní roli, co si budeme povídat. Víte, já jsem z pěti dětí, mám tři děti, mám, maminka je z devíti dětí, tatínek ze čtyř, mám spoustu bratranců, sestřenic, my se stýkáme a spousta z nich má více dětí než jenom dvě. A bavím se o tom samozřejmě se svými kamarády, s vrstevníky. A ta ekonomická stránka věci není, řekl bych, jediný rozhodující faktor, ale hraje určitou roli. Ale co vidím jako velkou a důležitou roli nebo respektive náš úkol, tak je právě společensky pozvednout například roli matek, roli rodičů jako takových. To společenské ocenění. A koneckonců víte, já to teď přesně, na to si přesně nevzpomenu. Ale i v té koncepci prostě ta, to, ta role rodičovství v podstatě není vůbec, není vůbec oceněna. My prostě musíme matky ocenit nejenom ekonomicky, ale také společensky. Pro mě osobně a pro KDU-ČSL je matka, která vychovává děti, naroveň ne-li výš, spíš bych řekl výš, než manažerka velkého podniku, která dělá kariéru. Já nikomu nebudu vyčítat jeho kariéru. Ale prostě to společenské, i to společenské, nejenom to ekonomické, společenské ocenění matek, to, že se starají a vychovávají děti, doma to vidím, prostě já ty děti tři mám, tak je velmi, ale velmi důležité prostě...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A proč mluvíte, proč mluvíte jenom o matkách? Proč ne otců?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Já jsem, pardon, já jsem se opravil, já jsem říkal rodičovství, jo. Nejenom, ale samozřejmě co si budeme povídat, ta role matky zejména v těch počátečních stádiích toho dětství těchhle těch jejich ratolestí bývá většinou větší a psychologicky je prokázáno, že i to dítě se více upíná na matku. Poté to samozřejmě více přechází na otce. A znovu opakuji. Nerad bych, aby to vyznělo, že výchova dětí a starost o rodinu by měla být výhradně v rukou, v rukou matek, opravdu rodičů, máte pravdu, rodičů.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ne, ale trošku to, trošku to zní, trošku to zní tak jako, kdybyste měl takovou představu, že prostě jsou nějaké role, které jsou předem dány pro ty rodiče a ti by se jich měli držet.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

To si nemyslím. Samozřejmě my jako KDU-ČSL jsme podpořili i rodičovskou dovolenou i pro otce. To není tak, že bychom to nepodpořili. Je to, má to být svobodné rozhodnutí toho páru, který ty děti má. My to rozhodnutí nikomu nebudeme brát, a to rozdělení potom v té rodině samozřejmě záleží, záleží na dohodě těch dvou partnerů, otce a matky. Ale z psychologického hlediska prostě je dobře, když matka obstarává určité věci a stará se o určitou atmosféru a otec o některou jinou. To, že samozřejmě to není, tam není žádná ostrá lajna, že to takhle musí být, tak je jasné. A já si myslím, že pokud ten pár je rozumný a pokud bere ohledy na děti, tak vždy ten balance, to vyvážení najde. Pokud máte nějaké pochybnosti o mně, zeptejte se mé manželky.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Hostem dnešního Interview je místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík. Bylo, pane poslanče, nutné se od té koncepce rodinné politiky takto distancovat vlastně až poté, co byla schválena na vládě? Nebylo možné prosadit z vaší strany nějaké úpravy, nějaké změny předem?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

My jsme se, já nejsem samozřejmě člen vlády, takže my jsme se o to pokoušeli. Nám bylo přislíbeno, že tato koncepce půjde nejdříve na koaliční radu. To se nikdy nestalo. Tato koncepce byla přinesená předtím, než by byla, než by byla vůbec projednána v koaliční radě na, na vládu. A byla prohlasována silou. Já bych chtěl ještě říct jednu věc, proč nám také vadí takovéto prosazení. My máme v koaliční smlouvě a máme s koaličními partnery dohody, že zásadní dokumenty, zásadní dokumenty se budou schvalovat konsensem. To znamená, že se musíme všichni dohodnout, že to tak bude. My rodinnou politiku jako KDU-ČSL považujeme za stěžejní, za extrémně důležitou pro, pro tuto zemi. A tato koncepce takto nebyla prohlasována, byla prohlasováno osm ku devíti. To znamená, nebyli to jenom ministři a členové vlády za KDU-ČSL, ale byla to i část ministrů za hnutí ANO, které s tímto mělo problémy. A to nám, to nám také vadí, že vlastně se nedodržela koaliční smlouva, že takto důležitý dokument byl prohlasován stylem, který koaliční smlouva nepřipouští. A to si myslím, že je fakt a beru to, beru to jako, jako podraz, jako podraz od ČSSD, protože ta koncepce, byť obsahuje spoustu dobrých věcí, které my máme v programu, a spousta špatných věcí z nich byla vyřazena na náš, také na naše podněty, tak přece jenom obsahuje, obsahuje tolik z našeho pohledu závadných věcí, tolik nedokonalostí, že jsme prostě pro ně nemohli zvednout ruku, a takto prohlasovaná koncepce, tak důležitá koncepce měsíc před volbami je v podstatě volební program ČSSD.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

No, právě. Je to tak. Ale je měsíc před volbami a na to jsem se chtěl ale zeptat i vás, jak moc ta rozmíška právě souvisí s volbami, s tím, že prostě každá strana včetně té vaší chce říci voličům, že právě ta její rodinná politika je ta nejlepší.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

My se o rodinné koncepci, tak jak byla postupně předkládána, diskutována na nejrůznějších fórech, bavíme na našich poslaneckých klubech, na stranických grémiích dlouhé měsíce, spíš bych řekl roky, možná rok a půl, velmi sofistikovaně. A my jsme se snažili při těchto diskusích na těch pracovních úrovních naše, naše ... naše idee do této koncepce zanášet. A to, co bylo v rozporu s naším viděním světa, naopak vyškrtávat. To se prostě nepovedlo. My jsme dlouhodobě toto kritizovali. Tato koncepce byla již před několika měsíci stažena z jednání vlády. Teď nevím, jestli to říkám technicky správně, nebo nebyla zařazena na náš podnět, kdy náš předseda Pavel Bělobrádek měl jednání s panem premiérem, kdy jsme mu jasně řekli ještě daleko víc a sofistikovaněji výhrady k této koncepci, nebylo před žádnými volbami. Tuto rozmíšku...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Takže ta souvislost s volbami je čistě náhodná?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Ne, já si myslím, že není náhodná ze strany ČSSD. My jsme na to prostě museli reagovat, protože naše představy o organizaci společnosti, o tom, co je to rodinná a sociální politika, co je to rodina a jak má být podporována většina v této republice, která se snaží o stabilitu naší společnosti, je prostě jiná, než jsou představy ČSSD.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane poslanče, náš čas, náš čas je limitován. Takže prosím už jenom velmi stručně poslední otázka. Ten materiál podle vašeho soudu, samozřejmě to je základ pro nějakou další debatu, je možné jej přepracovat nebo podle vás je nutné začít úplně znova, co se týká koncepce rodinné politiky?

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Podle mého názoru ten materiál je úplně mrtvý, je to prostě volební tah ČSSD, které se, která se snaží zalíbit určitému typu voliče, ale je to prostě víceméně z velké části zejména v těch sporných bodech jejich program. Oni ví, že je mrtvý, prostě další vláda, si myslím, nebo pro další vládu toto bude závazné leda do té míry, jak si ta vláda usmyslí. A pokud teda ČSSD bude mít v té vládě většinu, možná s některými dalšími stranami, jako je, já nevím, možná části hnutí ANO, že se jim to tak líbí, že to budou chtít realizovat, tak to budou, ale pokud v té vládě bude KDU-ČSL, tak tato koncepce dozná naprosto zásadních změn. Podle mého názoru, teď je to můj laický názor, nejsem na to expert. Spíš si myslím, že bychom měli začít od gruntu a že bychom možná některé části měli použít, ale ta koncepce podle mého názoru, tak jak jsem to říkal na začátku, je, to není koncepce rodinné politiky, to je koncepce všech možných druhů soužití.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Místopředseda KDU-ČSL, poslanec Ondřej Benešík byl naším dnešním hostem. Děkujeme za rozhovor. Na shledanou.

 

Ondřej BENEŠÍK, poslanec, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Děkuji, děkuji za pozvání, na shledanou.

23. 08. 2017

Vnitro chce zpřísnit podmínky pro ekonomické migranty

23.8.2017    Právo    Strana 1    Titulní strana

    Naďa Adamičková, Marie Königová       

Ministerstvo vnitra chce ale mít větší jistotu, že občané ze zemí mimo EU, kteří se v Česku chtějí dlouhodobě usadit právě kvůli práci či podnikání, budou schopni integrace a nebudou představovat bezpečnostní riziko.Chovancův úřad vypracoval novelu zákona o pobytu cizinců, kde jim přidává povinnosti a zároveň rozšiřuje pravomoci vlády.

Nově příchozí cizinci, kteří obdrží povolení k pobytu, aby v ČR mohli pracovat či podnikat, budou podle návrhu zákona povinni absolvovat po příjezdu do země integrační kurz, který je dosud dobrovolný. Pokud tak neučiní, mohli by zaplatit desetitisícovou pokutu. Cílem kurzu je seznámit cizince s jejich právy i povinnostmi a poskytnout informace o pomoci úřadů, integračních center a nevládních neziskových organizací.K povinné češtině přibude další kurz. Nyní platný zákon o pobytu cizinců zná pouze jedno povinné integrační opatření, kterým je základní zkouška z českého jazyka. Ta spočívá v získání schopnosti běžné domluvy s okolím. Bez této písemné a ústní zkoušky nemůže cizinec získat trvalý pobyt v Česku.

            Předseda výboru pro evropské záležitosti a člen podvýboru pro migraci a azylovou politiku Ondřej Benešík (KDU-ČSL) s návrhem souhlasí.

„Pokud cizinec chce v ČR fungovat, měl by vědět, jak to u nás chodí, co od něj vyžadujeme. Že kdo tu chce žít a pracovat, tak se musí přizpůsobit našim podmínkám, a ne my jemu. Měl by mít jistou znalost češtiny, ale i podmínek, za kterých společnost funguje,“ řekl Právu. „Bude záležet na tom, jak to bude nastavené, abychom s vaničkou nevylili i dítě. Byl bych opatrný, abychom to nepřepískli. Abychom v obavách o naši kulturu nezamezili či neomezili přístup odborníkům, kteří mohou být pro nás přínosem, k velmi kvalifikované práci,“ dodal Benešík. Vnitro rovněž navrhuje, aby se část dosavadních Center pro integraci cizinců převedla z neziskového sektoru do státního systému. Působit by měla ve všech čtrnácti krajích. Jejich financování, které je nyní závislé i na evropském fondu, by mělo hradit ministerstvo vnitra.

            Vláda by nově také svým nařízením mohla vydávat kvóty pro ekonomickou migraci, které by umožnily poskytovat povolení k pobytu profesím chybějícím na českém pracovním trhu. Kvóty by se neměly týkat cizinců, kteří již v ČR pobývají z jiného než ekonomického účelu a chtějí ho změnit kvůli výdělečné činnosti.

            Představy vnitra sice přijdou státní kasu do roku 2019 na 114,5 miliónu korun ročně, nicméně prý se vyplatí.

            „Neúspěšná integrace je považována za bezpečnostní riziko, utvářejí se uzavřené komunity cizinců, které vedou ke společenské izolaci, vznikají konflikty mezi cizinci a majoritou nebo mezi komunitami navzájem a hrozí nárůst xenofobie, netolerance a extremismu ve společnosti,“ tvrdí vnitro ve zdůvodnění novely zákona na základě zkušenosti z jiných evropských zemí.

            Podle odborníků je nezvládnutá integrace rizikem i pro život samotných cizinců, směřuje k jejich nesamostatnosti a neinformovanosti, což může vést i k vydírání a ztrátě legálního pobytu.

            Regulaci ekonomické migrace považuje vnitro za důležitou proto, že za poslední tři roky se počet žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění za účelem zaměstnání podávaných na českých ambasádách ztrojnásobil: z 3000 v roce 2014 na více než 9000 v roce 2016.

Výhody dílčích kvót

Už dnes existují dílčí kvóty pro vybrané skupiny zahraničních pracovníků. Týkají se třeba Ukrajinců. Jejich výhodou je třeba to, že žadatelé o konkrétní práci jsou osobně zváni na zastupitelský úřad, čímž se ze hry vyšachují různí zprostředkovatelé a podvodníci, kteří si na žádostech založili výnosnou živnost. Podle Benešíka jsou kvóty logické. „Musíme silně rozlišovat migranty a uprchlíky. U uprchlíků existují parametry azylového práva. Migraci, která je z velké části ekonomická, pokud má pomoci ekonomice, stát musí řídit,“ řekl Právu.

            Navrhovaná opatření považuje za rozumná i místopředsedkyně zahraničního výboru (ODS) Jana Fischerová. „Již nyní máme přijímání lidí ze třetích zemí dobře nastavené. Vidím u nás na Vysočině to, že zaměstnavatelé mají velký problém najít lidi. Podporuji proto možnost zaměstnávat cizince,“ řekla Právu.

            Ačkoli návrh změny zákona o pobytu cizinců má vláda projednat až na konci září, a současní poslanci ho tudíž nestačí do říjnových voleb projednat, může ho Sobotkův kabinet do Sněmovny poslat po jejím ustavení. Mandát Sobotkovy vlády totiž skončí až jmenováním nového kabinetu.

            I kdyby to tato vláda nestihla, dá se předpokládat, že nový kabinet návrh převezme a urychleně pošle do parlamentu, protože v květnu příštího roku vyprší lhůta pro implementaci evropské směrnice, která se týká pravidel pobytu kvůli studiu, stážím a výzkumné činnosti občanů ze zemí mimo EU.

Ondřej Benešík -  Dá se předpokládat, že nový kabinet návrh převezme a urychleně pošle do parlamentu

Foto autor| Ilustrační foto archiv ČTK

27. 07. 2017

27.7.2017    Právo    Strana 2    Zpravodajství

    Jan Martinek       

Místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík Právu řekl, že koalice KDU-ČSL a STAN byla šitá horkou jehlou a on byl jejím odpůrcem. Odmítl také, že by jeho strana po volbách spolupracovala s ANO.

 

* Lídr STAN Petr Gazdík se vyjádřil, že vaše strana příliš podléhá průzkumům. Skutečně to vypadalo, že jste po prvních volebních modelech zpanikařili.

 

            Je to jinak. Jedná se o to, že risk jsme nesli my, nikoliv STAN. Oni nic neriskovali, to si řekněme na rovinu. My máme i své průzkumy, vlastní sociologická šetření, která nemedializujeme. Z nich jsme zjistili, že voličské jádro, které nás chtělo podpořit, se pohybuje mezi 7,5 a 9,5 procenta. To byli hlavně voliči KDU-ČSL, naopak voliči STAN byli na vážkách. Lidem, kteří by nás rádi volili, se líbí náš program, ale nebyli si jistí, zda jejich hlas nepropadne. Vyčítali nám, že jsme si zbytečně zvýšili laťku na deset procent. Slyšeli jsme od našich podporovatelů, že chtějí, abychom byli raději s devíti procenty ve Sněmovně než statečně mimo ni. Starostové nás neustále přesvědčovali, že nás voliči odmění za statečnost, ale nám spíš vycházelo, že nás naopak vytrestají za nezodpovědnost.

 

* Co říkáte na to, že STAN jde do voleb samostatně?

 

            Oni chtěli emancipovat svou značku, nechtěli, aby se jim stalo to samé, co s TOP 09. Přitom naše nabídka byla velkorysá: šest jejich lídrů ku osmi našim. A porovnejte si naše a jejich preference.

 

* Gazdík také řekl, že o téměř jednomyslném rozhodnutí STAN rozhodl hlavně rozhovor Jiřího Čunka v Právu. Co na to říkáte?

 

            Co se týče Jiřího Čunka, je to zřejmě velmi vlivný politik. Přitom on byl ve skutečnosti velkým podporovatelem koaliční spolupráce KDU-ČSL a STAN, nikdy nebyl proti. Kritizoval některé detaily, říkal, že předsednictvo by mělo mít větší aktivitu a nasazení, ale vždycky tu koalici podporoval.

 

* Já měl z jeho vyjádření spíš dojem, že koaliční spolupráci od začátku kritizoval.

 

            Vidíte, a to není pravda. Jen vy novináři pořád píšete, že Čunek je teď spokojený, že došlo na jeho slova. Ve skutečnosti koalici na rozdíl ode mě prosazoval a aktivně ji podpořil i na celostátním výboru v Jihlavě, kde jeho emotivní projev dokázal strhnout i pár lidí, kteří by do toho jinak nešli.

 

* Vy jste do koalice se STAN jít nechtěl?

 

            Takhle ne, k tomu vůbec nemělo dojít. Prosazoval jsem spolupráci, ale v jiném formátu. Potenciál to mělo, a zřejmě i má, ale vadily mi některé věci. Především na to, abychom zavedli novou značku, bylo strašně málo času, bylo to šité horkou jehlou.

 

* Čunek v Právu nabádal lidovce k povolební spolupráci s ANO Andreje Babiše. Vy si ji umíte představit?

 

            Já to vidím jednoduše. Andrej Babiš veřejně řekl, že si neumí představit, že by seděl v jedné vládě s Marianem Jurečkou a Pavlem Bělobrádkem, což je pro mě jasné slovo. Zásadní otázka vždycky je, jestli bychom se shodli na programu, pokud tedy budou konečně nějaký mít, ale Babiš nás sám vyloučil. Řekl, že s námi jít nechce, a je to vzájemné. Navíc chce také například omezovat obecní zastupitelstva a tím se dostává do nepřijatelné kategorie spolu s Okamurou a komunisty.

 

Foto autor| Foto ČTK – Dalibor Glück

Média
27. 07. 2017

27.7.2017    Mladá fronta DNES    Strana 15    Kraj Zlínský

    Milan Libiger       

Starostové a nezávislí se rozhodli, že do podzimních parlamentních voleb půjdou samostatně. Z původní koalice s lidovci tak nakonec nezůstalo nic.

Strany si teď budou konkurovat.

 

ZLÍNSKÝ KRAJ Přestože už na začátku mezi lidovci ve Zlínském kraji panovala vůči fúzi KDU-ČSL s hnutím STAN nevole a skepse, byla to na celostátní úrovni jasná snaha o vzájemnou spolupráci. Ta měla vyústit ve vytvoření „třetí síly“, která by byla voličskou alternativou vůči ANO a ČSSD.

            Původní koaliční partneři se teď však stali sami sobě konkurencí a v podzimních parlamentních volbách se můžou navzájem okrádat o hlasy, což by je mohlo naopak oslabit. Starostové totiž odmítli podporovat kandidátku lidovců, na níž už měli své lidi. Půjdou do voleb úplně samostatně.

            „Od začátku jsme říkali, že takovou nabídku nemůžeme přijmout. Starostové by ztratili svoji značku a asi by od nich odešla celá řada osobností,“ vysvětlil zlínský krajský radní a předseda STAN Petr Gazdík.

            Podle něho teď zájemců o účast ve volbách za STAN údajně přibývá. Samostatné kandidátky Starostů budou hotové v polovině srpna, do kdy se musejí odevzdat. Hnutí dnes představí jen lídra pro Zlínský kraj. Ve hře jsou dvě jména: Gazdík nebo starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková, jež byla na listině s lidovci dvojkou. „To, že půjdeme do voleb samostatně, je asi správné rozhodnutí. Věřím, že uspějeme,“ míní Olšáková.

            Koalice potřebovala získat pro vstup do Sněmovny deset procent hlasů, což mnoho lidovců a jejich voličů vnímalo jako riziko. Navíc když jí předvolební průzkumy dvouciferný výsledek většinou nepřisuzovaly. Slyšet byly nespokojené hlasy zejména ze Zlínského kraje, kde je strana velmi silná a loni s přehledem vyhrála krajské volby.

            I na základě tohoto tlaku lidovecké vedení minulý týden od společné kandidatury odstoupilo a nabídlo Starostům pouze podporu. Neuspělo.

            „Zklamalo mě to. Byla to z naší strany velkorysá nabídka, včetně finančního krytí voleb,“ reagoval krajský lídr a člen celostátního výboru KDU-ČSL Ondřej Benešík. „Nechali jsme Starostům velkou autonomii, měli 6 ze 14 lídrů v zemi. Špatně si to vykomunikovali uvnitř hnutí. Teď budeme zbytečně tříštit síly,“ doplnil.

            Oběma stranám stačí pro vstup do Sněmovny překonat hranici pěti procent, což pro KDU-ČSL nebude na rozdíl od STAN velký problém. Někdejší partneři se budou snažit získat hlasy hlavně nerozhodnutých voličů.

            „Pro lidovce jsou Starostové konkurence, budeme si navzájem brát hlasy. Není to nejlepší řešení,“ míní zlínský hejtman Jiří Čunek, který patřil k nejvýraznějším kritikům koalice. Prosazoval samostatnou kandidaturu s podporou.

            „Starostové měli komplex mladšího bratra a toužili po sebeurčení, což ale oběma stranám uškodí,“ je přesvědčený.

            „Myslím, že si hlasy brát nebudeme,“ opáčil Gazdík. S Čunkem však shodně tvrdí, že rozkol předvolební koalice nebude mít dopad na fungování krajské koalice, kde musejí oba výrazní politici spolupracovat. „Politika je řemeslo, do osobních vztahů se to nepromítne,“ ujišťuje Čunek.

            Nicméně voliči mohou být i podle politologů rozpačití z toho, že lidovci na svém sněmu v květnu s velkou slávou schválili koalici a po necelém čtvrt roce z ní nezůstalo nic.

            „Celý tento příběh jsme si měli odpustit. Navenek to působí nepříjemně. Od začátku jsem byl proti koalici,“ glosoval krajský místopředseda KDU-ČSL Josef Bazala.

            „Nepovažuju to za šťastné. V předvolební kampani můžeme stát proti sobě a ucházet se o nerozhodnuté voliče,“ podotkl lidovecký poslanec a také kritik koalice Ludvík Hovorka, který se ze třetího místa společné kandidátky posunul na druhé místo samostatné.

            Jestliže Starostové ještě netuší, kdo za ně půjde do voleb, lidovci v tom mají ve Zlínském kraji jasno. Platí jejich původně schválená kandidátní listina, než do ní bylo připsáno osm zástupců STAN. Na třetí pozici je starosta Lidečka Vojtěch Ryza, čtyřkou holešovský zastupitel Pavel Karhan.

 

***

 

„Od začátku jsme říkali, že takovou nabídku nemůžeme přijmout. Starostové by ztratili svoji značku.“ Petr Gazdík, předseda STAN

 

Foto popis|

 

O autorovi| Milan Libiger, redaktor MF DNES

 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Zlínský kraj

07. 06. 2017

Uprchlická krize

Téma: Předsednictvo

6.6.2017 22:00    ČT 24    Zpráva    

           

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Tak, pánové, já si dovolím vaši debatu zastavit a posunout nás, pane Benešíku, dovolím si nás všechny posunout k tématě o migraci, k debatě o migraci, protože Evropská komise by měla pondělní oznámení tuzemské vlády, že Česko se už nebude podílet na přerozdělování uprchlíků podle kvót, brát jako porušení unijních pravidel. Novinářům to řekl vysoce postavený diplomat maltského předsednictví Evropské unie. Taky eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopoulos už dřív prohlásil, že komise chtěla vidět rychlý pokrok u zemí, které zatím nepřijaly nikoho nebo jenom několik málo běženců a které už dlouhou dobu nenabídly do programu žádná místa a dneska opět připomněl - sdílení odpovědnosti a solidarity v migrační krizi je morální, politickou a právní povinností. Nesmíme a nemůžeme v tom nechat státy s vnější hranicí samotné, to prohlásil evropský komisař pro vnitřní záležitosti Avramopoulos. Tak, pane Váňo, jsme povinni, morálně povinni i právně povinni ostatně naplnit ty kvóty, které byly dohodnuty?

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Já se domnívám, že rozhodně nejsme povinni, to rozhodně ne morálně. Naopak to je vysoce nesolidární od těch států, které už selhaly v systému integrace a přijímání cizinců a dnes se snaží donutit ty ostatní státy, které ty chyby zatím neudělaly, aby si ten svůj problém také vytvořily. Solidarita není o tom, že děláme všichni stejné chyby a tohle pochopení bude západní Evropě ještě nějakou dobu trvat.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Solidarita není v tom, že těm zemím, které mají největší problém, to jsou ty hraniční, jak o tom pan komisař mluví, že se jim pomůže, to není solidarita?

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

My jim určitě chceme pomoct, pomáháme jim finančně, pomáháme jim policejně, posíláme tam své policisty, dáváme jim vybavení, pomáháme přímo na místech, odkud pochází ti lidé, kteří migrují. Česká republika pomáhá v zahraničí v podstatě skoro nejvíc ze všech států Evropské unie. Já chápu, že ty jiné země si to řeší doma ty problémy, ale přesto říkat, že nepomáháme, že nejsme solidární, je vysoce nespravedlivé a chybné, protože jsme v nějakém klubu, jsme v Evropské unii rovnoprávných států, zemí, které by spolu měly komunikovat a ne si na sebe vyskakovat, takříkajíc a ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Pan Benešík.

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti, PS, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Tak kvóty fungovat nemohly, to KDU-ČSL říkala od začátku a kvóty nefungují. Podle kvót mělo být rozděleno, podle těch povinných kvót 160 tisíc lidí. Státy, které byly proti přijetí těchto kvót, měly přijmout 20 tisíc lidí. Zatím bylo rozděleno zhruba nějakých 10 plus minus 10 tisíc lidí, to znamená, pokud by ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Není to proto, že ty země to nenaplňují?

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti, PS, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, pozor, tak pokud by, pokud by to byl bojkot těch, kteří tvrdili, že ty kvóty jsou nesmysl, že fungovat nebudou, tak máme rozdělených 140 tisíc lidí a zůstává těch 20 tisíc, které připadají ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Ne, tak to není, tak to není prostě.

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti, PS, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

A tak to samozřejmě není. To znamená, v podstatě vláda teď, co udělala, tak jenom naprosto formalizovala v podstatě status quo, to, co vlastně, to, co vlastně ten stav, ve kterém se momentálně nachází ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Nějaká ta morální povinnost, o které se tady mluvilo vůči Řecku, Itálii, to tam nevidíte?

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti, PS, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Já jsem, není to morální, takhle, morální povinnost určitě, morální povinnost je pomáhat, ale přece nebudete pomáhat tím, že se budete snažit naplnit něco, co naplnit nejde, co nefunguje a co se jasně ukázalo, že fungovat nemůže. My jsme od začátku tvrdili - chránit hranici, chránit naše občany, pomáhat venku, stabilizovat ty regiony, nikoliv si ty problémy přenášet k nám. To, že to nefunguje, je evidentní a já si myslím, že většině členských států a politiků si to uvědomuje. Ta rétorika se za poslední dva roky neskutečně změnila. Já jsem byl s paní místopředsedkyní předminulý týden nebo minulý týden dokonce na zasedání evropských výborů členských států a já jsem tam ve svém vystoupení mohl konstatovat jednu věc, já dva roky říkám jedno a to samé, co jsem říkal a k nám se jenom ostatní přidávají, Němci mění názor. Já jsem, malé zadostiučinění je to, že my jsme ten názor nemuseli změnit a všichni přebírají naši rétoriku a opatření.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Ano, ano, rozumím. Paní Langšádlová.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

--------------------

Já si myslím, že je na místě, abychom v jednotlivcích tam, kde projdou bezpečnostními prověrkami, opravdu pomohli třeba rodinám s nemocnými dětmi, to je ta pomoc, která je na místě. Je na místě, aby Evropa poslala větší humanitární pomoc třeba do zemí západního Balkánu a do Řecka, protože tam mnozí uvízli a žijou tam opravdu v nedůstojných podmínkách. Ale protože jsem měla možnost před měsícem být na jednom z hotspotů na Sicílii, tak i tady ta zkušenost mě přivedla k tomu, že opravdu řešení migrační krize není v Evropě. Tam dneska přichází lidé, kteří už vůbec nejsou ani z Iráku, ani ze Sýrie, z válečných oblastí, vůbec. Naprostá většina z nich nikdy v Evropě nedostane azyl. Jsou tam lidé ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili přebírat na základě těch kvót ne?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

--------------------

Jsou tam lidé z Bangladéše. To opravdu není řešení. My musíme udělat vše proto, aby došlo k dohodě s africkými zeměmi, aby zkrátka se na tuto dobrodružnou cestu nevydávali.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Já se k tomu řešení chci dostat, čili na základě kvót tady ...

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

--------------------

Ne, to rozhodně ne.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Pan Okamura ještě.

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/

--------------------

Tak já jsem tady svědkem opravdu velkého divadla. Všechny tři strany, co tady sedí, KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09 na jaře 2015, kdy se v Evropském parlamentu hlasovalo o kvótách, tak vaši europoslanci hlasovali pro, pro kvóty. Na základě toho v létě 2015 česká vláda o ty ...

 

nejmenovaná osoba

--------------------

Lhát se nemá, lhát se nemá, pane předsedo.

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/

--------------------

Takže, vážení přátelé, vy jste hlasovali pro, a proto se nedivím teďka vyjádření například ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Tak, jak to bylo ...

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/

--------------------

Ne, ne, omlouvám se, ale já to musím doříct, proto se nedivím teďka vyjádření Malty a dalších evropských politiků, protože se cítí Českou republikou podvedeni, protože vy jste nejdřív jako vládní poslanci, ale i dokonce za TOP 09 hlasovali pro ty kvóty a teď říkáte, že ne, to je totiž ten důvod, ale prosím vás, tady chci jasnou věc, migrace neskončí, dokud nezakážeme islám. My prosazujeme a říkáme je potřeba prosadit zákaz islámu, zákaz propagace islámského práva šaría a džihád v České republice, pokud mluvíme v Evropě, tam už to stěží půjde. My jsme to navrhli v parlamentu několikrát. Vy jste nám to všechny ty strany, co tady sedíte, opakovaně zamítly, vy to moc dobře víte a dokud nezakážeme islám, protože ten má skutečně stejné rysy jako fašismus, to znamená, hlásá nadřazenost svého náboženství nad jinými, nadřazenost mužů nad ženami, je to prostě skutečně takový náboženský fašismus a skutečně potom to řešení nebude, a omlouvám se jenom už ve zkratce, dokud nepřijmeme 6 bodů, to znamená zákaz islámu v České republice, alespoň v České republice, dále neprodyšné uzavření hranice, uzavření, ukončení konfliktů v zahraničí, je potřeba pomoci těm ekonomikám, hlavně zemědělství, voda a tak dále, v té Africe a podobně, dále je to nelákat migranty do Evropy sociálními pobídkami, nulová tolerance nelegálního přechodu hranic. Diváci to možná neví, v České republice je to pouze přestupek, nikoliv trestný čin. My prosazujeme, aby překročení, aby nelegální překročení hranice bylo trestný čin pod přísnými tresty.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A ten poslední bod.

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/

--------------------

A ten šestý, to už jsem říkal, to je zákaz islámu na území České republiky, /souzvuk hlasů/ řekněme si to na rovinu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čímž jsme se dostali, čímž jsme se dostali k tomu, co jsme /nesrozumitelné/ u paní Langšádlové, že se k těm řešením dostaneme. Jednoznačný strukturovaný návrh od pana Okamury. Vaše řešení, když už tedy došlo k uvědomění si, jak jste říkali.

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti, PS, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

/Nesrozumitelné/ my to říkáme už třetí rok, ochrana vnějších hranic, to znamená, zřízení ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Ale to pořád jenom říkáte.

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti, PS, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

No, ono se to děje, to není pravda, co říkáte, Česká republika i předtím, než byla zřízena pohraniční a pobřežní stráž, tak velmi významně pomáhala ve Slovinsku, v Maďarsku pomáhala, pomáhala dále na Balkáně a dodneška, když my se setkáme na bilaterálkách s našimi kolegy, tak nám za to velmi, ale velmi vroucně děkují. Česká republika pomáhá mimo území Evropy, v Jordánsku patříme k velkým donátorům, ale hlavně ty naše prostředky, které nemusí být tak velké, směřujeme právě do té infrastruktury, která tam, těm lidem vytvoří podmínky, aby neodcházeli.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Kde? V těch zemích konfliktů?

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti, PS, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Tak, v zemích konfliktů anebo v těch prvotních zemích, kam se dostanou. Čili Česká republika v rámci svých možností pomáhá dobře, dlouhodobě, v rámci svých možností si myslím, že pomáhá rozumě a dost a je za to oceňována. Je možná špatně, že si to neprodáváme doma anebo si to neprodáváme ani v rámci Evropské unie, ale to se děje, to se děje dlouhodobě, děláme to dobře a vnímáme to zdaleka nejenom jako nějaký nás altruismus a křesťanskou lásku pomoci druhým, ale jako v naší vlastní investici, protože, pokud se ten problém přenese k nám, tak to řešení bude podstatně, ale podstatně dražší. Čili já si myslím, že to nejsou planá slova, Česká republika v tomto činí. Pokud by se takto chovali i ostatní členské státy Evropské unie a pomalu na to přichází, že toto je ten recept, tak samozřejmě ten problém se bude řešit postupně více.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Pan Váňa.

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Tak především jsme nehlasovali pro kvóty, Česká republika je vždycky odmítala, a to platí dodnes a ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Pan Okamura mluvil o europoslancích a já mám pocit, že i čeští europoslanci hlasovali pro.

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/

--------------------

Europoslanci v roce 2015.

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Tam jsou nějaké jiné ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Česká vláda to odmítala vždy, to je pravda.

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Těch hlasování tam bylo více a nedá se to takhle jednoduše říct.

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/

--------------------

No, to se dá.

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Že ti či oni hlasovali nebo ne. Jisté je, že poslanci od pana Okamury to nemohli být, to je jisté.

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/

--------------------

No, pochopitelně, že ne.

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Teď je otázkou, jak z toho ven, protože my samozřejmě formálně bychom mohli přijmout nějaké uprchlíky, nechali bychom je odejít do Německa tak, jako to všichni chtějí, a pak bychom si je s Německem nebo se Švédskem, nebo kam by se až dostali, vzájemně zase vraceli a posílali a vraceli ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

No, tak ten, kdo dostane azyl, se může pohybovat?

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Ne, to v rámci těch ..., pokud by dostali azyl, ale oni by ho nedostali, to je ten problém. A problém je ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Tak ti by měli být pryč, ti tady nemají ...

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

A to je ten problém, protože všichni lidé, migranti, kteří přišli do České republiky a nedostali azyl, jsou pryč, jsou zpátky v zemích, ze kterých pochází nebo v zemích, ze kterých přišli. Česká republika ten problém řeší, umí ho vyřešit. Problém je v tom, že ho neřeší Německo, neřeší ho ty další země, tam ti lidé zůstávají, i když ten azyl nedostanou, a jsou to stovky tisíc lidí, kteří se pohybují, i když teďka se to trošičku mění, ale ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

No, ale kdyby každá země v rámci těch kvót ty lidi, kteří nemají nárok, nebyli by už dávno pryč všichni? Nebyli?

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

A to je ten, to je klíč k tomu, že lidé, kteří nárok na azyl nemají, by tady prostě neměli být. A pokud bychom se bavili o těch 3 %, ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Víte, co tím chci říct, kdyby celá Evropská unie rychle udělala tenhle ten proces, zjistit, bezpečnost, prověřit, máš nárok, nemáš nárok, máš nárok, zůstaneš, nemáš nárok, nezůstaneš? To by nefungovalo?

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Jasně. Ale to nefunguje nikde v Evropě, bohužel v žádné zemi snad kromě nás a těch, které žádné uprchlíky nevspustily na své území. A ten problém je v tom, že skutečně, kdybychom se bavili jenom o lidech, kteří mají nárok na azyl, a to jsou zhruba 3, 3,5 % z toho množství, tak ten problém vůbec neexistuje. Tím, že se otevřely hranice, tím, že došlo k tomu pozvání do Německa a podobně, tak to množství lidí, které zahltilo všechny systémy, nejenom azylové, ale i bezpečnostní.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Dobrá, pojďme k tomu řešení teď, konkrétní návrhy na to řešení. Tady u pana Benešíka padly, tak u vás.

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

No, musí se zastavit samozřejmě ten proud migrace. Dneska se otevírá nová cesta přes Španělsko. Jestli to Evropa nechá bez povšimnutí, tak to bude další problém. Když pominu ty mrtvé, kteří tam v těch proudech se topí každý den, tak prostě je to nová trasa, ztrojnásobená proti loňskému roku v počtech zatím.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Tak to umíme, tady říkal pan Benešík ty hranice ...

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

A umíme je taky loďmi, loďmi neziskových organizací, které loví a vozí potom do Evropy, takže to jsou věci, které Evropa si prostě musí vypořádat. A další věc je zavést prostě to řádné azylové řízení, to znamená, začít už v těch hotspotech a pokračovat dál v celé Evropě. Když máme v Německu migranty, azylanty s 6 identitami, když dneska víme, že terorista v Londýně byl úplně v pořádku, akorát používal dvě jména a dvě různá data narození, no, tak proboha Evropa opravdu selhává v zajištění své vlastní bezpečnosti.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Tak, paní Langšádlová.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

--------------------

Tak já bych tady zase mohla zopakovat všechny ty návrhy.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Musíte dostat prostor samozřejmě.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

--------------------

Ráda to udělám, ochrana hranic, boj s pašeráky, návratová politika, ale dovolím si jednu věc, a to je právě moje zkušenost z té Sicílie, když sem přichází třeba ti lidé z té Bangladéše, tak oni přichází s tím, že oni tady mohou těch půl roku pracovat v době, v průběhu toho azylového řízení a oni si vydělají tolik, jako tam asi za 10 let. My zkrátka žijeme v situaci, kde jsme obklopeni desítkami nesmírně chudých států, kdy Bangladéš je vzdálený dokonce stát a jedinou věcí já tady s panem Okamurou, byť je to zvláštní, souhlasím, my nesmíme zavírat oči a strkat hlavu do písku před tím, co se děje okolo nás. My opravdu musíme přispívat k tomu, aby podmínky životní ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili řešení venku?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

--------------------

Venku.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Peníze, podpora, to je jedno jak, prostě venku?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

--------------------

Aby byly udržitelné podmínky, aby byly udržitelné a důstojné podmínky v těch zemích, odkud ti lidé přichází, protože to je jediná cesta, a proto i ty smlouvy, které dneska uzavírá Evropská unie, jsou naprosto zásadní, a proto také migraci a bezpečnostní hrozbu nemůže řešit jednotlivý stát, ale jedině společně celá Evropa.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Dámo a pánové, děkuji za maximální možnou konkrétnost v těch návrzích řešení, určitě v té debatě budeme ještě někdy pokračovat. Za tu dnešní děkuju. Na shledanou.

 

Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, PS /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu strany

--------------------

Na shledanou.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

--------------------

Na shledanou.

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti, PS, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Na shledanou.

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/

--------------------

Na shledanou.

05. 06. 2017

Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení

2.6.2017 21:10    ČRo Plus    Zpráva    

        

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení se sjíždějí do německého Augšpurku, kde v sobotu dopoledne začíná jejich 68., tentokrát dvoudenní sjezd. Zúčastní se ho v neděli na něm vystoupí i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Jaký význam má tato cesta šéfa lidovců, jak důležitým partnerem je pro KDU-ČSL sudetoněmecký landsmanšaft? Naše pozvání do vysílání přijal místopředseda strany a také předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík, vítám vás a hezký večer přeji.

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního evropského výboru, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Dobrý večer.

 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Pane Benešíku, s jakým vzkazem míří váš předseda do Augšpurku?

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního evropského výboru, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Asi bude dobré si počkat na to, na jeho projev. Každopádně KDU-ČSL je strana, která si myslí, že bychom měli odpouštět a rozhodně tam míříme s tím, že jsme s vědomi toho, jak jednotlivé události probíhali. To znamená, fašistické Německo a poté obroda v českém národě. Nicméně nejsme tam nebo nechceme prostě, nechceme nebo respektive tak, chceme si být vědomi minulosti, která je velmi bolestivá, která nás velmi zasáhla. Nicméně chceme hledět do budoucna.

 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

A v tomto směru tedy jak důležitým partnerem jsou nebo by podle vás mohly být naši bývalí sudetští krajané?

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního evropského výboru, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Jsou to lidé, kteří v České republice nebo v Československu žili, kteří se zčásti hlásili k té naší temné minulosti, ale také jsou to lidé zčásti, kteří se k ní nehlásili a kteří proti fašismu bojovali a je důležité toto rozlišit.

 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Rozumím. A samozřejmě vůči podobným návštěvám českých politických špiček, byť toto je vlastně po ministru Hermanovi druhá na takto vysoké úrovni, tak zaznívají samozřejmě námitky a protestní hlasy. Jak se vy s tím vyrovnáváte a co si o nich myslíte. Jsou podle vás liché nebo už zastaralé. Jak je vnímáte?

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního evropského výboru, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Je to právě o tom, abychom hleděli do budoucnosti, abychom byli schopni si navzájem odpustit a to vzájemné odpuštění je velmi důležitý aspekt u nás. Víte, někdy je kdokoliv, kdo se zúčastní takové akce, tak je prostě brán jako někdo, kdo omlouvá minulost, kdo se snaží rehabilitovat fašismus v České republice nebo v Československu. Tak tomu prostě není. Je to fakt a spousta lidí na to doplácela a doplácela na to jak na té české, moravské a slezské straně, tak na té německé straně a to je to podstatné, abychom si prostě dokázali uvědomit to, že prostě historii neumíme vymazat. Že prostě historie taková je a velmi silně akcentujeme ty historické konsekvence, ale také tu posloupnost, to znamená, to je velmi důležité. To je to naše poselství. Ale musíme si odpustit navzájem.

 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Chápu. Ještě na závěr jedna věc. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se vyjádřil, že pan Bělobrádek nejede jako vicepremiér, ale jako šéf strany lidové. Pokud jde o pozici českého státu vůči otázkám, které vznáší například landsmanšaft nebo řekněme, část landsmanšaftu, jeho zajímavá skupina. Zůstává podle vás pořád něco k vyjasnění, nějaké bílé místo?

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního evropského výboru, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Velmi málo. Bert Posselt, který je šéfem Landsmanšaftu, tak opravdu i za řekněme, velmi silného osobního nasazení prosadil to, že majetkové nároky sudetských Němců jsou pasé. Prostě nejsou. A neměl to jednoduché. Prostě je si vědom toho, je si vědom té, řekněme, německé viny ve 30. letech. A myslím si, že Česká republika toto musí vnímat a měla by být velkorysá i k tomu, že německá strana sudetoněmecký landsmanšaft je tohoto vědom a za řekněme, dramatických okolností toto je schopno vnímat.

 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Říká Ondřej Benešík, místopředseda KDU-ČSL a předseda poslaneckého výboru pro evropské záležitosti. Díky a pěkný zbytek večera.

 

Ondřej BENEŠÍK, předseda sněmovního evropského výboru, místopředseda strany /KDU-ČSL/

--------------------

Děkuji vám.

Úvodní slovo

Chci to, co vy. Spokojené rodiny, bezpečný domov, aby se naše děti měly lépe a abychom ve stáří nestrádali. Pojmenovávat problémy pravými jmény, navrhovat konkrétní řešení a hájit zájmy našeho světa, hodnot a našeho životního stylu. To je politika, kterou nabízím, kterou dělám a chci dělat. Pro Vás, pro naše rodiny a pro naši zem.

Regiony, které jsem navštívil
Pokud se Vám mapy nezobrazují, musíte povolit funkci sledování GPS ve Vašem počítači, která se objeví při najetí myší na mapu